Home

Hoekensom vierhoek

De hoekensom van een driehoek, de hoekensom van een vierhoek en hoe je de hoekensom kunt gebruiken om hoeken uit te rekenen! Bekijk de applets en speel er mee, zie wat er gebeurt! herhaal vervolgens te theorie van de vorige paragraaf Kijk tot slot de kennisclip onderaan de pagina Deze video geeft uitleg over hoeken berekenen met onder andere de hoekensom van een vierhoek voor vwo 1 wiskunde (hoofdstuk 3.10)

Hoekensom . De som van de hoeken van een vierhoek is 360 °. (stelling hoekensom vierhoek). Parallellogram . Een parallellogram is een vierhoek met twee paren evenwijdige zijden Hoekensom vierhoek; Geogebra dynamisch werkblad. Geduld, soms duurt het even voordat een applet geladen is. Als de GeoGebra Applet echt niet gestart kan worden, check dan of Java 1.4.2 (of later) (download: download Java) is geïnstalleerd en cookies geaccepteerd worden.( Klik hier om nu te installeren Hoekensom driehoek In een driehoek is de som van de 3 hoeken altijd 180°. Als je van 2 hoeken weet hoe groot deze zijn, dan kun je de derde hoek berekenen, omdat je weet dat de som van de 3 hoeken 180° moet zijn

Paragraaf VEELHOEKEN

Hoekensom driehoek en vierhoek - GeoGebr

 1. - Hoekensom driehoek - Hoekensom vierhoek* - Stelling van de buitenhoek - Lemma 1 & 2: middelloodlijnen - Lemma 3 & 4: bissectrices - Stelling van de middenparallel 1 & 2 - Zwaartelijnstelling - 3 zwaartelijnen gaan door één punt - 3.
 2. Een regelmatige veelhoek is in de meetkunde een veelhoek waarvan de zijden alle dezelfde lengte hebben, en alle hoeken aan elkaar gelijk zijn. Een regelmatige -hoek is dus opgebouwd uit paarsgewijs met elkaar verbonden even lange lijnstukken die keer dezelfde hoek met elkaar maken. De hoekpunten liggen op een cirkel.. Het zijn de gelijkzijdige driehoek, het vierkant, de regelmatige vijfhoek.
 3. - De hoekensom van een driehoek is 180 graden. - De hoekensom van een vierhoek is 360 graden. Advertenties. 77. a. De overstaande hoek van ∠A 1 is ∠A 3. b. De overstaande hoek van ∠A 4 is ∠A 2. c. Een gestrekte hoek is 180º. d
 4. In deze paragraaf leer je hoe je ook in vierhoeken en andere veelhoeken de hoeken kunt berekenen. Colofon. Het arrangement De hoekensom van een veelhoek is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur VO-content.
 5. De hoekensom van een driehoek geeft aan dat alle hoeken bij elkaar opgeteld van een driehoek 180 zijn. Maar geld dit ook voor alle driehoeken en kunnen we met dit gegeven misschien ook een hoekensom van een vierhoek, vijfhoek of een twintighoek bepalen. Door dit werkblad door te werken ga je dit zelf ontdekken. Veel succes
 6. De som van de hoeken van een driehoek is 180$^o$ (hoekensom driehoek). De buitenhoek van een driehoek is gelijk aan de som van de twee niet-aanliggende binnenhoeken. De som van de hoeken van een vierhoek is 360$^o$ (hoekensom vierhoek). In een parallellogram zijn de overstaande hoeken even groot
a

hoekensom van een vierhoek - Scholieren

4. Vierhoeken - Wiskundeleraa

 1. Vierhoeken. Hoekensom: de hoekensom van een vierhoek is de som van alle vier de hoeken, die samen altijd 360 graden moeten zijn. Parallellogram: een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden, waarvan de overstaande zijden even lang zijn. In een parallellogram zijn ook de overstaande hoeken even groot. De diagonalen van een parallellogram delen elkaar middendoo
 2. vierhoek; gestrekte hoek; hoekensom; hoeken gelijkbenige driehoek; overstaande hoeken; hoeken berekenen Theorie . Lijnen en hoeken Uitdaging. Hoeken kun je altijd opmeten, maar vaak ook berekenen. Hoeken en lijnen hebben verschillende eigenschappen die je daarbij kunnen helpen. Methode
 3. In Euclidische meetkunde vlak, een vierhoek is een polygoon met vier randen (of zijkant) en vier hoekpunten of hoeken. Soms wordt de term vierhoek wordt gebruikt, naar analogie van driehoek en soms vierhoek samenhang met pentagon (5-zijdig), hexagon (6-zijdig) enzovoorts.. De oorsprong van het woord vierhoek is de twee Latijnse woorden quadri, een variant van vier, en latus, wat betekent kant
 4. 4 Hoekensom van een driehoek Eerder in dit hoofdstuk heb je een aantal malen de grootte van de drie hoeken van een driehoek opgemeten en bij elkaar geteld.Het antwoord lag steeds rond de 180°. In deze paragraaf tonen we aan dat in elke driehoek de som van de hoeken precies 180° is. Daarvoor moeten we eerst wat voorbereidend werk doen
 5. Vierhoeken De som van de hoeken van een vierhoek is 360 (hoekensom vierhoek). Equivalente de nities en eigenschappen van een parallellogram. Er zijn twee paren evenwijdige zijden. Er zijn twee paren gelijke overstaande zijden. Twee overstaande zijden zijn gelijk en evenwijdig. De diagonalen delen elkaar middendoor
 6. Als algemene regel geldt, dat de som van de hoeken van een vierhoek = 360 0. Er kunnen diverse vierhoeken worden onderscheiden, namelijk: Het vierkant → Bij een vierkant zijn alle zijden even groot en zijn alle hoeken 90 0.; De rechthoek → Bij een rechthoek zijn de twee verticale zijden gelijk aan elkaar. Ook de twee horizontale zijden zijn gelijk aan elkaar. Alle hoeken zijn 90 0

Verschillende vierhoeken. Een vierhoek waarbij alle zijden gelijk zijn en alle hoeken 90° zijn, noemen we een vierkant: Vlieger. Een vierhoek waarvan één van de diagonalen een symmetrieas is, noemen we een vlieger. Hoekensom van vierhoek. De som van de hoeken van een dat de hoekensom van een driehoek 180° is. ° c Bereken de som van de hoeken van de We gaan eens kijken of dat ook met congruente vierhoeken kan. a Ga in de applet na of je een vloer kunt betegelen met een tegel van zo ongeveer de vorm de bovenste vierhoek hiernaast Van een vierhoek kan je twee driehoeken maken, dus is de som van de hoeken van een vierhoek 360°. Als je twee diagonalen (een diagonaal verbindt 2 punten in een veelhoek die niet naast elkaar liggen) tekent in een vijfhoek krijg je drie driehoeken, dus in totaal 540°. Een zeshoek kan.

Hoekensom vierhoek - hoezowisknudde

Vierhoeken Inleiding. Na driehoeken komen vierhoeken... Vierhoeken zijn al vanaf de Oudheid bestudeerd. Bijzondere vierhoeken hebben namen gekregen als vierkant, rechthoek, parallellogram, ruit, vlieger, trapezium. Van elk van deze twee driehoeken is de som van de hoeken 180°. (hoekensom driehoek). Een vierhoek kun je met een diagonaal verdelen in twee driehoeken. De hoeken van een vierhoek moeten samen 360° zijn, omdat de hoeken van een driehoek bij elkaar 180° zijn en een vierhoek uit 2 driehoeken bestaat

Slimleren - De hoekensom

Je kunt hoeken berekenen met de regels: - rechte, gestrekte, volle hoek - overstaande hoeken - hoekensom driehoek - hoekensom vierhoek (vwo) - basishoeken. Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat • Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die

5-dec-2016 - Hoeken berekenen met o.a. de hoekensom van een vierhoek 11 leermiddelen gevonden over hoekensom, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen

Regelmatige veelhoek - Wikipedi

 1. De hoekensom van vierhoek BQRC is dus gelijk aan: (180° - hoek B)+hoek Q+hoek R+(180° - hoek C)=360°, hetgeen onmogelijk is omdat de som van de hoeken van een d-vierhoek kleiner is dan 180°. (b) hoek RCB = 180° - hoek C. De hoekensom van d-driehoek RCB is gelijk aan: hoek R + 180° - hoek C + hoek B > 180°
 2. www.examenVWLFN.nl www.havovwo.nl ZLVNXQGH% YZR 201 Sinus en het kwadraat van sinus Voor 1 2 0 x zijn de functies f en g gegeven door f sin()xx en gx x() sin() 2.De grafieken van f en g snijden elkaar in O en 1 2 (,1) . V is het vlakdeel dat wordt begrensd door de twee grafieken. In figuur 1 is V grijs gemaakt. figuur
 3. In ∆ A P D is ∠ A P D = 180 ° − 1 2 α − 1 2 δ (hoekensom driehoek), dus ∠ Q P S = ∠ A P D = 180 ° − 1 2 α − 1 2 δ (overstaande hoeken). In ∆ B R C is ∠ B R C = 180 ° − 1 2 β − 1 2 γ (hoekensom driehoek), dus ∠ Q R S = ∠ B R C = 180 ° − 1 2 β − 1 2 γ (overstaande hoeken)

De stelling van de hoekensom In elke driehoek is de som van de hoeken 180°. α + β + γ = 180° De stelling van de buitenhoek Voor elke driehoek geldt dat een buitenhoek gelijk is aan de som van de niet-aanliggende binnenhoeken. α + γ = β Definitie van Parallellogram Een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden heet een parallellogram (hoekensom van een vierhoek) (som van elk paar overstaande hoeken) b. (waar C op ligt) (omtrekshoek) en (waar A op ligt) (omtrekshoek) 42 a. b. (Thales) en (Thales) 43 : ARHQ is een koordenvierhoek. Op analoge wijze volgt dat BRHP en CPHQ koordenvierhoeken zijn. Punt H ligt op de omgeschreven cirkels van driehoeken ARQ, BRP en CPQ In de driehoek van figuur 1 maken we nu als volgt een vierhoek. Kies een punt N op lijnstuk MB. De loodlijn in N op MB snijdt de lijnstukken AB en BC in respectievelijk punt P en punt Q. Zie figuur 2. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. figuur 2 A Q P N M C B 4p 13 Bewijs dat APQC een koordenvierhoek is

Uitwerkingen VMBO 2 H1

VW-1025-a-10-1-o 5 lees verder Als we α van 0 tot π laten toenemen, zal b toenemen en l afnemen. 5p 6 Bereken met behulp van differentiëren voor welke waarde van α de breedte b even snel toeneemt als de lengte l afneemt. Rond je antwoord af op twee decimalen. Er geldt: 2 ()1 2 OQ =+45sinα 5p 7 Toon aan dat de formule voor OQ juist is. Het model van de onderzetter kan zodanig gescharnierd. vierhoeken: vierkant, rechthoek. vlieger, ruit en parallellogram; evenwijdig/parallel (lood)recht; F-hoek, Z-hoek; overstaande hoeken; gestrekte hoek; volle hoek; hoekensom driehoek (180 graden) hoekensom vierhoek (360 graden) spiegelen; spiegelsymmetrie herkennen; aantal symmetrieassen kunnen geven en tekenen; draaisymmetrie herkennen.

De hoekensom van een veelhoek - Lesmateriaal - Wikiwij

Samenvatting over alle stof voor het vak wiskunde b en de methode Getal en ruimte. Dit verslag is op 16 mei 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo (hoekensom van. een vierhoek) 2. 3. (gestrekte hoek) 4. (volgt uit 2 en 3) 5. en (gegeven) 6. (ZHZ, uit 4 en 5) 7. 34. a. omdat de diagonalen van een ruit loodrecht op elkaar staan. en . b. Een ruit is een vierhoek met 4 even lange zijden. c. 1. (BT is een bissectrice van ) 2. BT is gemeenschappelijk. 3 Driehoek berekenen - Bereken eenvoudig de zijden, hoeken, oppervlakte en omtrek van een driehoek met deze online rekenmachine voor driehoeken Vierhoeken Hoekensom De som van de hoeken van een vierhoek is 360°. (stelling hoekensom vierhoek) Parallellogram Een parallellogram is een vierhoek met twee paren evenwijdige zijden. (definitie parallellogram) In een parallellogram zijn de overstaande zijden even lang. (stelling parallellogram Voorkennis. De hoekensom van een driehoek is 180° De hoekensom van een vierhoek is 360° Een gestrekte hoek is 180° Een rechte hoek is 90° De F-hoek, De Z-hoek en de X-hoe

oefenopgaven meetkundige bewijzen, oplossingen afkortingen: kv: koordenvierhoek, chs: hrk: hoek tussen raaklijn en koorde, hrv: hoek tussen raaklijn e VW-1025-a-16-1-o Examen VWO 2016 wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 17 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen

1 Lijst van formules en verwijzingen naar definities/stellingen die in het examen vwo wiskunde B wordt opgenomen Vlakke meetkunde Verwijzingen naar definities en stellingen die bij een bewijs mogen worden gebruikt zonder nadere toelichting. Hoeken, lijnen en afstanden: gestrekte hoek, rechte hoek, overstaande hoeken, F-hoeken, Z-hoeken, afstand punt tot lijn, driehoeksongelijkheid In elk paar overstaande hoeken komt elk teken precies één keer voor en alle hoeken tezamen zijn 360 ° (hoekensom vierhoek). Omkering Teken de omgeschreven cirkel van driehoek A B C Een vierhoek zonder bijzondere eigenschappen. De oppervlakte kan alleen berekend worden door inlijsten te gebruiken. Vierkant. In deze paragraaf leer je hoe je de oppervlakte vierhoeken berekent, namelijk het parallellogram en het trapezium. In uitlegvideo 1 wordt uitgelegd hoe je de

7.1 Bewijzen in driehoeken en vierhoeken [2] Voorbeeld: Bewijs dat de zwaartelijnen van een driehoek door één punt gaan. Bewijs: AD en CF snijden elkaar in S. AB: FB = 2 : 1 (F is het midden van AB) BC: BD = 2 : 1 (D is het midden van BC) ∠B = ∠B Via zhz volgt nu dat ΔABC en ΔFBD gelijkvormig zijn hoekensom In een n-hoek is de som van de n hoeken gelijk aan (n - 2) . 180°. middelpuntshoek - zijde en apothema - omtrek en oppervlakte. In een regelmatige n-hoek is: - de middelpuntshoek = 360° / n. - de straal = halve zijde. VW-1025-a-16-1-o 4 / 15 lees verder fx() e 2e 1=+ +1122xx−. 4p O x y T f A 6 5p O x y A 6 B 22 Kettinglijn De functie f is gegeven door 11 In figuur 1 is de grafiek van f, een zogenaamde kettinglijn, op het domein [0,6] getekend. Punt T is het laagste punt van de grafiek en punt A is het gemeenschappelijke punt van d Stelling van de hoekensom vierhoek De som van de hoeken van een vierhoek is 360°. Koordenvierhoekstelling is, dan is de som van elk paar overstaande hoeken 180°. Omgekeerde koordevierhoekstelling Als in een vierhoek de som van een paar overstaande hoeken 180° is, dan is het een koordenvierhoek. Enkele (niet-triviale) begrippen. Maar elke zevenhoek heeft een hoekensom van 900 graden, wat neerkomt op een gemiddelde van ruim 128 graden. Dat is meer dan 120; daarom is de betegeling niet mogelijk. Eenzelfde redenering geldt.

Vierhoeken De som van de hoeken van een vierhoek is 360° (hoekensom vierhoek). Equivalente definities en eigenschappen van een parallellogram. a. Er zijn twee paren evenwijdige zijden. b. Er zijn twee paren gelijke overstaande zijden. c. Twee overstaande zijden zijn gelijk en evenwijdig. d. De diagonalen delen elkaar middendoor I.2.6 De Vierhoek van Saccheri & de stellingen van Legendre. Herinner je je nog Lemma 2 van Legendre (zie I.1.19)? Deze stelling beweerde dat de hoekensom van een driehoek groter of gelijk is aan 180º, zonder hierbij gebruik te maken van het parallellenpostulaat - Je kunt F-hoeken en Z-hoeken herkennen in een figuur. - Je kunt F-hoeken en Z-hoeken gebruiken om hoeken te berekenen in een figuur. De hele lijst voor het berekenen van hoeken is nu: - rechte,..

Formule lijn door twee punten opstellen – GeoGebra

formulekaart vwo kansrekening tellen binomium van newton kansrekening voor toevalsvariabelen en geldt: voor onafhankelijke toevalsvariabelen en geldt: wet bi VW-1025-a-17-2-o Examen VWO 2017 wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 14 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen VW-1025-a-15-1-o 2015 Examen VWO tijdvak 1 woensdag 13 mei 13.30 - 16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 17 vragen • hoekensom driehoek • hoekensom vierhoek • gestrekte hoek • overstaande hoeken • F-hoeken • Z-hoeken • gelijkzijdige driehoek • gelijkbenige driehoek • rechthoekige driehoek • bissectrice of deellijn • middelloodlijn • zwaartelijn • hoogtelijn • middenparallel • gelijkvormigheid • tangen

VW-1025-a-17-1-o 3 / 12 lees verder Rakende grafieken? De functies f en g zijn gegeven door: f ln()xx= en 1 2 2e gx x()=⋅ 5p 1 Ga na met exacte berekening of de grafieken van f en g elkaar raken. Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl Toets: de cirkel ( ) 1. Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de straal door het raakpunt. Bewijs deze stelling. Theorie! 2. Bereken de groottes van de aangeduide hoeken FAE, CFE, BDC en AMB. AMB = °64 (hoofdstelling) AMD BMC = = ° 116 (supplementaire nevenhoeken) BDC = °58 (hoofdstelling) BED = °90 (OHC) CFE = °102 (hoekensom vierhoek).

De hoekensom -1mavo - GeoGebr

De som van de hoeken van een driehoek is altijd 180°. 'Dat zal wel!', horen wij je al denken. Niet mee akkoord? Liesbeth geeft je in deze lesvideo het bewijs! Deze leerstof behoort tot driehoeken van meetkunde.  Wist je al dat de som van de hoeken van een driehoek 180° is? Goed zo! Want dat betekent dat je waarschijnlijk de andere lesvideo over de som van de hoeken van een. Hoekensom vierhoek. De som van een vierkant is steeds 360° Knip met een plaatschaar een rechte lijn door de horizontale poot van gecoat metaal en buig deze op zijn plaats rond de buitenhoek. Markeer een hoek van driehoek. het tekenen van hoeken

VW-1025-a-17-1-o Examen VWO 2017 tijdvak 1 maandag 15 mei 13:30 - 16:30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 14 vragen Hoekensom. Er bestaat een merkwaardig verband tussen de drie hoeken van een driehoek. Deze eigenschap kun je ontdekken in het volgende applet. 5 Vierhoeken Vierhoeken De som van de hoeken van een vierhoek is 360º (hoekensom vierhoek). Equivalente definities en eigenschappen van een parallellogram. • Er zijn twee paren evenwijdige zijden. • Er zijn twee paren gelijke overstaande zijden. • Twee overstaande zijden zijn gelijk en evenwijdig. • De diagonalen delen elkaar middendoor

De som van de hoeken van een vierhoek is 360 (hoekensom vierhoek). VWO wiskunde B1 en B1,2 7 Formulekaart www.wiskundeweb.nl 7 Equivalente definities en eigenschappen van een parallellogram: a. Er zijn twee paren evenwijdige zijden. b. Er zijn twee paren gelijke overstaande zijden Vierhoeken,hoekensom,bijzonderevierhoeken(vierkant,recht-hoek, ruit, parallellogram, trapezium), oppervlakte rechthoek, parallellogram en driehoek (b) Schaling, gelijkvormigheid, effect van schaling op oppervlakte (c) Zwaartelijnen in een driehoek, zwaartepun Het plaatje hiernaast hoort daarbij. Daarin is dus de rode hoek gelijk aan de groene plus de blauwe. Het bewijs van deze stelling vind ik te eenvoudig om te noemen. Zoek het zelf maar uit (het staat in feite al bij het bewijs van de hoekensom van een driehoek) 4. raaklijnen aan een cirkel

Meetkunde » Vierhoeken Inhoud - Onregelmatige vierhoek - Vierkant - Rechthoek - Parallellogram - Vlieger - Ruit - Trapezium Hoe zit de verzameling vierhoeken in elkaar? Onregelmatige vierhoek. Een vierhoek zonder bijzondere eigenschappen. Er is geen symmetrie en er lopen geen lijnen evenwijdig/parallel aan elkaar 4, dan zijn in vierhoek C PSQ twee hoeken 90° • De hoeken van driehoek C 2C 3C 4 zijn dus 180°-α, 180°-βen 180°-γ Maximumscore 2 3 • Het spiegelbeeld k tekenen van l in de zijde van de driehoek die de conflictlijn is van C 1 en C 2 Maximumscore 6 4 • C 4ligt op het spiegelbeeld m van lijn k in de conflictlijn van C 2 en C. Saccheri vierhoek (1) • Vele pogingen het PP te bewijzen uit overige postulaten • Poging Saccheri: bewijs uit het ongerijmde • Als er een driehoek is met hoekensom kleiner dan 180o, dan is de som van de hoeken van elke driehoek kleiner dan 180o, en dan geldt het Parallellenpostu-laat nie G&R vwo B deel 4 12 Bewijzen in de vlakke meetkunde C. von Schwartzenberg 1/16 1 Vermoeden: is constant∠ACB (in figuur 12.1 als punt over de bovenC ABste boog loopt). 2a * 3a * 2b * 3b Vermoeden: De drie cirkels gaan door één punt VW-1025-a-14-1-o Examen VWO 2014 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 13.30 uur - 16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 18 vragen

Wiskundeleraa

De hoekensom van een vijfhoek is dus 3×=180 540 b Teken vanuit één hoekpunt de vier diagonalen. Er ontstaan dan vijf driehoeken. Dus is de hoekensom van een zevenhoek 5 ×=180 900 b Via de hoekensom (360 ) in een vierhoek bewijzen dat ∠=AB∠ C vierhoek: de som van de hoeken van iedere vierhoek is 360° gelijkbenige driehoek: hoekensom driehoek stelling van de buitenhoek opdracht 9 opdracht 11. top . 5 Vwo hoofdstuk 5 Meetkundige Plaatsen. De verzameling van alle punten met eenzelfde eigenschap heet een meetkundige plaats 10 Hoekensom van veelhoeken . De hoekensom van een n-hoek = (n - 2) × 180° Voorbeelden De hoekensom van een driehoek = (3 - 2) × 180° = 1 × 180° = 180° De hoekensom van een vierhoek = (4 - 2) × 180° = 2 × 180° = 360 — 600 440 (hoekensom driehoek) b =440 : 2=220 820 (hoekensom driehoek) 760 - c bladzijde 74 In AABC is LB = 1800 — 1120 — 230 (hoekensom driehoek). dat lukt niet in elke vierhoek. b Nee, dat lukt niet in elke vierhoek. 82 83 Gemengde opgaven bladzijde 84 4 cm 550 4 cm b Een ruit. 4 cm 62,50 (hoekensom driehoek) Vlakke figuren 55 EP Vierhoeken. De som van de hoeken van een vierhoek is 360 (hoekensom vierhoek). Equivalente definities en eigenschappen van een parallellogram. • Er zijn twee paren evenwijdige zijden. • Er zijn twee paren gelijke overstaande zijden. • Twee overstaande zijden zijn gelijk en evenwijdig. • De diagonalen delen elkaar middendoor

Video: Vlakke figuren - hoezowisknudde

Over vierhoeken - XS4AL

De hoekensom van een n-hoek = (n - 2) . 180° De hoekensom van een driehoek = (3 - 2) .180° = 1 . 180° = 180° De hoekensom van een vierhoek = (4 - 2) .180° = 2 . 180° = 360° De hoekensom van een tienhoek = (10 - 2) . 180° = 8 . 180° = 1 440° Slide 61 Driehoek Ruit Trapezium Vierkant Parallellogram Cirkel Rechthoek Slide 6 Vierhoeken. De som van de hoeken van een vierhoek is 360 0 (hoekensom vierhoek). Equivalente definities en eigenschappen van een parallellogram: • Er zijn twee paren evenwijdige zijden. • Er zijn twee paren gelijke overstaande zijden. • Twee overstaande zijden zijn gelijk en evenwijdig, • De diagonalen delen elkaar middendoor

vierhoeken - wiskunde-interactie

De hoekensom van een veelhoek Vierhoek Vijfhoek Regelmatige veelhoeken Een klok Regelmatige honderdhoek Tienhoek MINI-LOCO MINI-LOCO: hoekensom Super opgaven Vierhoek Vijfhoek Een klok N-hoek Afsluiting Samenvatting Thema-opdracht Diagnostische toets Extra opgaven Terugblik Author: Anne-Wil Abrahamse Last. VW-1025-h-18-1-o Examen VWO 2018 tijdvak 1ti maandag 14 mei 13.30 - 16.30 uur oud programma wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage Uitwerkingen van VWO 2 Hoofdstuk 2 Vlakke figuren: De bissectrice (paragraaf 2.2). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet

Vermoedens en Bewijzen - Wiskunde Educatie en School

Als in een vierhoek de som van een paar overstaande hoeken 180˚ is, dan is het een koordenvierhoek. Stelling van de hoekensom vierhoek: de som van de hoeken van een vierhoek is 360˚ H9 EXPONENTIËLE EN LOGARITMISCHE FUNCTIES §1. glog (a)=plog(a)/plog(g) glog (a) + glog (b)= glog (ab) glog (a) - glog (b)= glog (a/b) n * glog (a)= glog (an Vierhoeken A, B, C niet op één lijn - 900 driehoeksongelijkheid AB+BC>AC gelijkzijdig gelijkbenig hoekensom driehoek halve gelijkzijdige driehoek 300 600 stelling van Thales rechthoek vierkant Hoekensom vierhoek (3600) zzz ZHZ HZH ZZR ZHH gelijkvormigheid congruentie 240 (hoekensom driehoek) 380 1420 (gestrekte hock) — 380 (overstaande hoeken) 520 (basishoeken) a b c a b c zsz = 1 800 1 800 1800 _ 900 — 760 (hoekensom driehoek) Vierhoeken bladzijde 67 d De figuur is puntsymmetrisch. 42 Hoofdstuk 7 . c Dat kan op 2 manieren. EP Leerpaden meetkunde voor het tweede jaar (GRATIS als GAST) M6 Binnenhoeken en buitenhoeken. De som van de (binnen)hoeken van een stomphoekige driehoek..

koepel 4 – GeoGebraRoutes in een onregelmatig rooster A – GeoGebra

Hieronder staan een aantal PowerPoints en filmpjes over het hoofdstuk vlakke figuren. Deze geven extra informatie over dit onderwerp en kunnen gebruikt worden om te leren Veelhoeken. 1) [Wiskunde] Een veelhoek is een vlakke figuur die enkel door lijnstukken begrensd is. Veelhoeken worden ingedeeld volgens het aantal hoeken: driehoek.. vierkant regelmatige vijfhoek regelmatige zeshoek Voorbeelden zijn: gelijkzijdige driehoek vierkant regelmatige vijfhoek regelmatige zeshoek Grootte van de hoeken In vierhoek PRMS zijn de hoeken R en S dus samen 180 n, dus geldt ook dat nP M 180 . V-7 Omdat MR AB> (eigenschap raaklijn) en MA MB straal grote cirkel. V-8a Hoekensom 8-hoek is 1080 n. Dus nBAH 1080 8 135 . b 45 135 2 n n; ,45 22 5 c nAMF ( )90 45 135 dus MAF 180 135 n 2 22,5 d n EMF EFM45 180 45 n 2 67, Applet Hoekensom driehoek. Nieuw didactisch materiaal. oefening 3b pagina 21 meetkunde; animatie sinusgrafie Omschrijving: bewijs van hoekensom. Opdracht (a)Opdracht (b)Opdracht (c) plus-opdracht. Bewijs dat de hoekensom van een driehoek 180 graden is en dat de hoekensom van een vierhoek 360 graden is. Met deze opdracht ga je bewijzen dat de hoekensom van een driehoek 180 graden is. Datzelfde geldt voor de hoekensom van een vierhoek

 • FJR 1300 2008.
 • Planbord kind maken.
 • BGDC 2020.
 • Duo prullenbak Kwantum.
 • Touringcar regels.
 • UV filter vijver.
 • Muffin recept Jamie Oliver.
 • Mystery box review.
 • Giftige insecten voor katten.
 • ROLLER Herzogenrath.
 • Abigael.
 • Afbraak loods te koop.
 • Amance parfum Etos.
 • Scheur in tong.
 • Tuna potato osrs.
 • Borrelplank Wageningen.
 • London Eye tickets.
 • Nieuwe winkel in dieren.
 • Https www Taal oefenen nl Taal groep 7 Werkwoorden voltooid deelwoord.
 • Barbed wire dayz.
 • Western Experience 2020.
 • Kroatië deze zomer.
 • Northumbria University.
 • Koolhydraatarm producten Lidl.
 • Legend of the Blue Sea Amazon Prime.
 • As templates free.
 • Kasteel Groeneveld Fabeltjeskrant.
 • Kinderfeestje zeemeermin zwemmen.
 • Diclofenac 50 mg kopen Etos.
 • 3 dagen kinderopvang.
 • Meppen wiki.
 • Carrier split airco.
 • De jura periode.
 • Camping Barr.
 • DECIEM Contact.
 • Broodtrommel Zwart Brabantia.
 • Kousenband trouw.
 • Thomas a Kempis arentheemcollege.
 • Best phone 2020.
 • Familie van Vollenhoven.
 • Burgerlijk Wetboek 10.