Home

Gaten evolutietheorie

Zitten er gaten in de evolutietheorie? - GoeieVraa

De evolutietheorie stelt dat diersoorten (over een periode van duizenden jaren) veranderen naar een andere diersoort. Die evolutie vindt nog steeds plaats. Je zou het kunnen vergelijken met de spelers van FC Barcelona : de selectie van Barcelona bestaat uit twintig getalenteerde topvoetballers, jammer genoeg kunnen er maar elf een wedstrijd spelen Er is geen hard bewijs voor de evolutietheorie Is het leven op onze planeet ontstaan door evolutie of door schepping van een hogere macht. Een vraag die ons zal bezighouden zolang er geen keihard bewijs voor een van beiden is geleverd De evolutietheorie volgens Darwin De evolutietheorie is een natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op aarde. De theorie is tegenwoordig ondenkbaar zonder de naam Darwin hierbij te noemen. Toch kwam Darwin niet zomaar op deze theorie, maar deed hier jarenlang onderzoek naar

Wat u dacht te weten over de evolutietheorie (maar wat

De evolutie van de mens - Principes van de evolutietheorie De alom aanvaarde theorie over de evolutie van de mens berust op drie hoofdprincipes. Deze principes zijn afhankelijk van het aangeboren vermogen dat alle wezens bezitten om hun genetische informatie aan hun nakomelingen over te dragen Toch wordt de evolutietheorie niet algemeen verworpen. Dit komt omdat het een geloofsartikel is van een seculiere religie. De evolutieleer werpt zich op als een alternatief voor de Bijbelse visie op de oorsprong van het leven. Dat is dé reden dat het zoveel aanhangers heeft en het zijn duizenden verslaat

De evolutietheorie De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring van de evolutie van het leven op aarde. De evolutietheorie beschrijft hoe de erfelijke eigenschappen van een populatie veranderen van generatie tot generatie als gevolg van genetische variatie, natuurlijke selectie en voortplanting 6. Gaten in het fossielenarchief zijn definitief 7. Geologische processen vereisen geen miljoenen jaren 8. Dateringstechnieken zijn verre van betrouwbaar 9. Koolstofdateringen wijzen op een jonge aarde 10. Nieuwe kosmologieën wijzen op een jong heelal Conclusie Noten. Evolutietheorie: speciaal of algemeen

De gaten in de evolutietheorie zijn 'enorm'. Als je de evolutietheorie van oerknal tot nu gaat bekijken, zitten daar wetenschappelijk gezien grote vraagtekens. Hoe meer wetenschappelijke data er beschikbaar is, hoe groter die gaten worden. Hij noemt een voorbeeld. Alles wat leeft, heeft een gemeenschappelijke voorouder Afhankelijk van hoe men evolutietheorie definieert is ucd wel of niet een vereiste, en daarmee is deze beperking wel of niet een probleem. Voor de volledigheid: Er is een uitweg, namelijk indien de eerste cellen geprogrammeerd zijn om te evolueren langs deze paden, waarmee er dan dus ruimte is voor andere processen zodat deze grenzen te overbruggen zijn De miljarden jaren van de evolutietheorie zijn verwerkt in de scheppingsleer. Op deze manier proberen creationisten de evolutie te verenigen met de scheppingsleer. Er zijn diverse variaties van het oude aarde creationisme: Gap-theorie: Deze theorie zegt dat er voor de schepping al een aarde bestond Ze doen niets af aan de geldigheid en acceptatie van de evolutietheorie, maar onbevredigend is het wel. Sinds Darwin zijn de gaten al flink gedicht, maar er blijven vier grote kwesties over binnen de evolutietheorie (zie de links bij dit artikel), die niet één-twee-drie zijn op te lossen

Er zitten grote gaten in de evolutietheorie - CIP

 1. Darwin heeft met zijn evolutietheorie veel invloed gehad op de huidige genetica en erfelijkheidsleer. Zijn theorie is door veel biologen aangepast en aangevuld. Wil je meer weten? Bekijk dan deze clip
 2. De evolutietheorie van Darwin is al 150 jaar oud, maar vandaag de dag nog steeds actueel. De theorie legt uit hoe planten, dieren en zelfs de mens zijn ontstaan uit een voorouder en zich dankzij natuurlijke selectie aan hun omgeving hebben aangepast.. Daarmee wijkt Darwins evolutietheorie sterk af van de andere (natuurfilosofische) theorieën over het leven die daarvóór bestonden
 3. De evolutietheorie leunt op drie basisprincipes; namelijk variatie, selectie en erfelijkheid. Variatie. Twee individuen van dezelfde soort kunnen sterk op elkaar lijken, maar zijn nooit precies hetzelfde. In de natuur komen kleine verschillen (Darwin noemde ze variaties) binnen een soort heel veel voor

Gert-Jan van Heugten duikt met ons in de wereld van schepping en evolutie. De evolutietheorie komt mensen die niet in God geloven goed uit. Bekijk het fragme.. Darwins evolutietheorie. Darwins evolutietheorie - De premisse Darwins evolutietheorie is het alom aanvaarde idee dat alle levende soorten aan elkaar verwant zijn en afstammen van een gemeenschappelijke voorouder; vogels en bananen, vissen en bloemen zijn allemaal aan elkaar verwant Tot Charles Darwin in 1859 met zijn evolutietheorie binnen dat mens- en wereldbeeld een revolutie teweeg bracht. Ondanks heel wat religieus verzet werd Darwin zijn theorie door de wetenschap snel aanvaard: de evolutietheorie had een sterkere verklaringskracht en vond restloos aansluiting bij andere wetenschappelijke disciplines Gegeven de kopteksten lijkt Sander Voormolen flinke kritiek te hebben op de evolutietheorie (W&O 31 dec). In het stuk wordt de soep echter wat minder heet gegeten dan hij wordt opgediend: de vier. 4 gaten en een paling, paaaaling ja een paaaaling, 4 gaiten en een paling jaaalalalal. En trouwens, 360 like a donut on the bench, werden kleine visjes dat werden weer grote vissen en groter en toen werden het pas echte dieren en vanaf hier komt de evolutietheorie van Darwin van pas. ik ben god erg dankbaar voor deze mooie aardbol.

'Er zijn geen grote gaten in de evolutietheorie', zeggen de collega's. Een onbegrijpelijke uitspraak voor iedereen die de moeite neemt om het empirische bewijsmateriaal te bestuderen. Je hoeft bepaald geen gelovige of Intelligent Design (ID)-aanhanger te zijn om te concluderen dat de gaten niet alleen levensgroot zijn, maar waarschijnlijk ook onoverkomelijk De volgende onderwerpen komen in de webquest aan bod . - Het ontstaan van leven - Evolutietheorie oMacro-evolutie oMicro-evolutie - Mutatie - Variatie - Natuurlijke selectie - Soorten - Genen/DNA - Homologe, Analoge en Rudimentaire organen - Endosymbiose - Fossielen Verder bevat de webquest: - Videomateriaal - Diapresentaties - Verdiepend internetmateriaal (links) - Discussieopdracht.

Waarom hebben kokosnoten precies drie gaten, zoals te zien is op deze foto? Een theorie zegt: Zoals kokosnoot is een broer of zus van een palm, ergens lang geleden, drie handpalmen zaten in hetzelfde omhulsel. Gebaseerd op de evolutietheorie, is het hoe de kokosnoot in de wereld werd geboren met drie gaten. Referentie Gat in evolutietheorie gedicht. 11 december 2012. Delen op: Facebook Twitter. Russische, Duitse en Amerikaanse wetenschappers hadden al aangetoond dat Darwins idee dat het leven ontstaan is in 'a warm little pond' niet zo gek is als lang werd aangenomen

Het creationisme, begrepen in de zin van scheppingsleer, is de religieus geïnspireerde overtuiging of opvatting dat het universum en de Aarde maar ook alle planten en dieren alsmede de mens hun ontstaan te danken hebben aan een scheppingsdaad.Deze scheppingsdaad impliceert een schepper en kan gezien worden als een vrij plotseling en eenmalig gebeuren dan wel als een geleidelijk en voortgaand. www.startpagina.n

De evolutietheorie beschrijft de mechanismen die biologische evolutie veroorzaakt hebben. De bekendste, maar zeker niet de enige, zijn mutatie en natuurlijke selectie. Individuele organismen in de natuur verschillen van elkaar De evolutietheorie is ook een theorie die wel vrij veel wetenschappelijke ondersteuning heeft, maar ook deze theorie kent enkele gaten en vraagtekens en zolang de wetenschap geen absoluut bewijs kan presenteren (zoals nu algemeen bekend is dat de aarde rond is) is er nog ruimte voor andere theorieën

Evolutietheorie - Wikipedi

De evolutietheorie Als het gaat om de mens kennen we vanuit de schoolbanken de evolutietheorie van Darwin en daarin evolueert de mens ook door. Het is zijn natuurwetenschappelijke verklaring van het leven op aarde en beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een groep, in de loop van de generaties veranderingen kunnen bewerkstelligen Het arrangement De Evolutietheorie is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt In het fossielenarchief had men al een redelijk beeld van de evolutie naar landdieren, maar er zat een gat van ongeveer 20 miljoen jaar in. Wetenschappers zijn daarom actief op zoek gegaan. Als de evolutietheorie klopt, dan moest er tussen de Panderichthys en de Elginerpeton een dier geleefd hebben dat een tussenvorm is tussen deze beide soorten De evolutietheorie. Eenmaal weer thuis deed Darwin de ontdekkingen die hem op het spoor van de evolutietheorie zette. Aan zijn collectie van de Galápagos eilanden (vulkanische eilanden 900 km van de westkust van Zuid-Amerika) zag hij dat de meeste soorten die hij daar verzameld had nergens anders ter wereld voorkomen

De eerste vissen verschenen omstreeks 500 miljoen jaar geleden. Ongeveer 350 miljoen jaar geleden ontwikkelden zich hieruit de eerste amfibieën, dieren die zowel op het land als in het water konden leven. 300 miljoen jaar geleden verschenen de eerste reptielen. Fossielen van vogels en zoogdieren zijn jonger De evolutietheorie wordt ook aanvaard door veel mensen die de Bijbel als het Woord van God zien. Ze geloven dat God het eerste leven op aarde creëerde en het evolutieproces daarna alleen in de gaten hield en misschien bijstuurde. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt In de Bijbel staat dat God alles schiep. Dit wordt in de wetenschap algemeen ontkend en bestreden. Vooral Charles Darwins boek 'The origin of species' (1859) heeft de aanzet gegeven voor het oppositionele 'wetenschappelijke' denkkader tegen het geloof in een Schepper-God; Evolutietheorie. Toch moeten sporen van de Schepping door God, zoals van de watervloed catastrofe... Read more De moderne evolutietheorie stelt dat de levende gewervelde dieren ontstonden uit een gemeenschappelijke voorouder die honderden miljoenen jaren geleden leefde (via afstamming met modificatie; verscheidenheid ontstaat door mutatie, genetische afwijking, en nieuwe combinaties, en wordt beïnvloed door natuurlijke selectie

Video: Evolutietheorie - Wikikid

De evolutietheorie is verantwoordelijk voor de morele teloorgang van de voorbije eeuw, omdat ze leert dat de mensen van dieren afstammen. Daardoor zou tegenover mensen gehandeld kunnen worden alsof ze (proef)dieren zijn Evolutietheorie (HAVO) Vul de gaten in. Druk dan op Controleren om je antwoorden te controleren. Gebruik de Hints-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven De Evolutietheorie deel 2 Goeiedag, het is vandaag zondag 18 oktober 2009, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 33ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik Delaet. In aflevering 25 heb ik uitgelegd hoe de evolutietheorie in werkt Iedereen weet zijn plaats. Elk dier houdt continu in de gaten of het misschien een plaatsje hoger op kan klimmen. De leider, de alphawolf, is weliswaar de baas, maar niemand in de roedel is echt onaantastbaar. Verzwakt de alfawolf, dan zal een andere wolf proberen hoger op te klimmen

De evolutie van de mens Wie zijn wij en waar komen we vandaan? De evolutie van de mens verloopt met horten en stoten, waardoor het ' rommelig ' overkomt De evolutietheorie kan wetenschappelijk gezien nooit onder gevestigde kennis vallen - tenzij je de definities van wetenschappelijke, gevestigde kennis, Gaten in truien hebben nooit de neiging vanzelf te dichten, wel om almaar groter te worden, totdat de trui uiteenvalt Evolutietheorie (VWO) Vul de gaten in. Druk dan op Controleren om je antwoorden te controleren. Gebruik de Hints-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven De evolutietheorie was dan nog niet af, maar dat betekende nog niet dat de gaten met zo'n ontoetsbaar concept moesten worden gevuld. Met het intelligente ontwerp kwam God via een achterdeur weer. De evolutietheorie (die zoals al genoemd helemaal los staat van de oerknal) heeft wel een aantal geloofwaardige verklaringen voor de ontwikkeling van het leven op aarde neergezet. Hij openbaard Zichzelf dagelijks ,maar de mens is stekeblind ervoor en heeft dat zelfs nog niet eens in de gaten

Evolutietheorie. 16 december 2005 Anne Aside Jukebox. Wie had er eigenlijk het eerst in de gaten dat hij geen aap meer was maar een mens? Share this: Twitter; Facebook; Vind ik leuk Sneller dan de talgproductie in de gaten had. Die loopt gewoon tientallen eeuwen achter. Talg staat tot huid zoals platenmaatschappijen tot internet, zeg maar. De talgproductie is nu problematisch, want we zien er niet meer uit als Chewbacca. Waarbij puisten dus een bewijs zijn voor de evolutietheorie. Ah, heerlijk Dus evolutietheorie, e beste verklaring van wat we weten over hoe het leven in de loop van de afgelopen 3 miljard jaar is veranderd De evolutietheorie is een theorie, een door mensen geformuleerde visie op de werkelijkheid, maar het is niet 'maar een theorie', iets waar geen goede argumenten voor zijn aangevoerd. Er is ook wel beweerd dat de evolutietheorie niet weerlegbaar en daarom onwetenschappelijk zou zijn; bij alle verschijnselen zouden de biologen wel verhalen kunnen vertellen hoe dat toevallig zo gekomen is

De evolutietheorie kan nog steeds niet goed verklaren waarom dit soort dingen zijn en hoe het leven spontaan is ontstaan. De theorie over (al dan niet buitenaardse) bliksem gaat ook niet op, want bij elektrische vonken komt er bij aminozuren water vrij, waardoor ze zich nooit zullen vormen tot moleculen Maar de evolutietheorie zelf is een blijvertje. Id of creationisme is op dt moment nog het enige gat waarin god plaats zou kunnen nemen, denk ik. Wie, wat, hoe die god dan zou moge zijn is wat mij betreft een groter vraagstuk. Like Like. 2 juli 2017 at 00:38 Valère De Brabander De wijfjes van deze soort broeden niet, maar graven een gat in een zandachtige bodem. Daar leggen ze hun ei in en gooien daarna het gat weer dicht. Ze bekommeren zich verder niet om het ei; het warme zand zorgt voor goede ontwikkelingskansen. De ontwikkelingstijd tot kuiken is circa 80 dagen De gedachte achter ID is simpel: de evolutietheorie verklaart een hoop, maar lang niet alles. Sommige van de gaten in de theorie zal de evolutieleer ook nooit kunnen verklaren. Zij verwijzen naar verschijnselen die zo ingewikkeld in elkaar zitten, dat ze onmogelijk het resultaat kunnen zijn van een toevalstreffer van de natuur

Lezing Intelligent Design (Id)

Er is geen hard bewijs voor de evolutietheorie Dier en

Samenvatting voor de gehaaste lezer. Kaas en de evolutietheorie is een meesterwerk dat de essentie van de evolutie op buitengewoon heldere en lichtvoetige manier uitlegt, maar Bas Haring schiet door in het verbinden van metafysische conclusies aan het neo-darwinisme. De auteur Bas Haring is van huis uit informaticus: hij is afgestudeerd in de kunstmatige intelligentie en is universitair. 4. Evolutietheorie onder vuur Kerst Boersma & Cees de Jonge 1. Inleiding De laatste jaren wordt vooral in de VS, maar ook in Nederland, twijfel gezaaid over de uitgangspunten van de evolutietheorie. De regie daarvan wordt gevoerd door het Discovery Institute in Seattle. Dat instituut heeft een strategie uitgezet die Intelligen Bij veel mensen is bekend dat een vrouwtjeskoekoek niet zelf voor haar jong zorgt. Ze legt haar ei in het nest van een andere vogel - de adoptie-vogel - die de jonge koekoek grootbrengt. Hoewel meerdere vogelsoorten dergelijk gedrag vertonen, en het ook onder insecten voorkomt, is de koekoek wel de absolute specialist op dit gebied. De eieren van de koekoek komen eerder uit dan die van. DE GROTE EVOLUTIETHEORIE Een modern sprookje 6 April 2011 1. ART11040605 - Weinig mensen realiseren zich wat het begrip De Grote Evolutietheorie eigenlijk inhoudt. Ja, men leest over een of andere oudheidkundige vondst, die door de aanhangers van evolutie als een bewij De evolutietheorie heeft geen gaten? Soms zie je: klabám, ineens een sprong, terwijl je vanuit Darwin gezien eerder kleine stapjes verwacht. Die klabammomenten zijn misschien te verklaren uit het samengaan of uitwisselen van erfelijk materiaal van heel verschillende organismen

Bijsluiter bij de Godsbewijzen - Godsbewijzen

De evolutietheorie van Charles Darwin Toen Charles Darwin zijn theorieën ontvouwde,ging er een schok door de wereld. Nu kan geen enkele bioloog de natuur bestuderen zonder de evolutieleer. Met behulp van deze leer deelt hij planten en dieren in groepen in en kan hij voor een groot deel hun uiterlijk en leefwijze verklaren De evolutietheorie heeft geen enkel gat. Waar jij op doelt is dat we geen fossielen hebben van ieder dier dat ooit geleefd heeft de afgelopen 3,5 miljard jaar (de aarde zelf is 4,5 miljard jaar oud). Echter, de fossielen die we hebben, ondersteunen evolutietheorie ALLEMAAL Vul de gaten in. Druk dan op Check om jouw antwoorden te controleren. Er bestaan over de hele wereld 100 000 bioloog denken en doen evolutietheorie heilige boek van joden Koran moslims ontstaan scheppingsverhalen wetenschap over het ontstaan van de mens, zoals het verhaal van Adam en Eva van joden, christenen en 100 000 bioloog denken en doen evolutietheorie heilige boek van joden Koran. De missing link tussen apen en mensen was zo frusterend voor aanhangers van de evolutietheorie, dat een aantal wetenschappers heeft geprobeerd dit gat aan fossielen op te vullen met vervalsingen.De meest bekende hiervan is het Piltdown fossiel, welke in 1912 in elkaar werd gefrabriceerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd echter ontdekt dat het hier ging om een schedel van een mens met een kaak. In Natuurinformatie.nl bieden verschillende instellingen biologische en geologische informatie aan. De site bevat meer dan 3000 dossiers over planten en dieren, gesteenten en fossielen, over geologische processen en biologische achtergronden zoals aardbevingen en plaattektoniek, evolutie en biodiversiteit. De aangeboden informatie is met name geschikt voor leerlingen van het voortgezet.

Grote wetenschappers - Librero b

De evolutietheorie volgens Darwin Wetenschap

Re: Evolutietheorie Bericht door Mortlach » do mei 21, 2020 12:39 pm Jerommel schreef: Ik leg me neer bij het feit dat niemand weet hoe oud de aarde, het zonnestelsel en het heelal is, of wanneer de levende natuur ontstond De evolutietheorie is slechts een 'geloof' dat nooit is bewezen, en ook nooit bewezen zal worden, aldus de rechtlijnige christenen. Wanneer we de feiten op een rijtje zetten en onbevooroordeeld de argumenten wegen, zo lezen we in de folder, dan moeten we constateren dat het bewijs voor evolutie flinterdun is, zo niet geheel afwezig Omdat gewoon overduidelijk is aangetoond dat dat onzin is. Je moet dus lichtelijk een gaatje in je hoofd hebben om dat als wetenschapper nog te beweren. Plasterk suggereert m.i. een beetje dat mensen die niet in de evolutietheorie geloven ongeveer van hetzelfde niveau zijn. De evoluthietheorie blijft een niet direct waarneembare theorie Mijn conclusie is: de evolutietheorie is inderdaad niet zo bewezen als men wil dat je gelooft. De wetenschappelijke feiten die hij in dit boek opsomt zijn eenvoudig en steekhoudend. Hij schrijft weliswaar niet zo hoogdravend als sommige andere wetenschappers, die door hun schrijfstijl indruk willen maken of die eenvoudig rond de kern van de zaak heen draaien Vóór Darwin was er geen wetenschappelijke verklaring voor de grote variatie aan soorten in het planten- en dierenrijk. Ook was er geen wetenschappelijke verklaring voor de aanpassing van dieren aan hun omgeving of voor het ontstaan van ingewikkelde organen (bijvoorbeeld het oog). De scheppingsleer gold toen, tot de negentiende eeuw, als de enige

De evolutie van de mens - AllAboutScience

Evolutietheorie Levensbeschouwing & Filosofie. Je bent nu hier: voorpagina » forum Gebruikersnaam: Mij onthouden? Wachtwoor God, Darwin en het onderwijs Sommige christenen in de VS willen dat scholen, naast de evolutietheorie van Darwin, ook het 'intelligent ontwerp' onderwijzen, een mix van evolutie en schepping

Evolutionisten beweren, dat levende wezens zich door twee hoofdmechanismen ontwikkelen: Mutatie en Natuurlijke Selectie. Volgens evolutionisten wordt de evolutionaire verandering door toevallige mutaties die in de genetische opbouw van levende wezens plaatsvinden, veroorzaakt. Ze beweren, dat ononderbroken kleine mutaties nieuwe soorten creëerden Minister wil debat evolutietheorie ***** DEN HAAG Minister Van der Hoeven van Onderwijs en Wetenschappen wil een debat over de evolutietheorie en de scheppingsgedachte.Komend najaar wil ze op haar departement een hearing houden met wetenschappers en mensen van een aantal religies. In de Volkskrant zegt Van der Hoeven dat de evolutietheorie niet. Controleer 'evolutietheorie' vertalingen naar het Lets. Kijk door voorbeelden van evolutietheorie vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Het boek staat bol van interessante weetjes. Hoeveel planeten er ontdekt zijn in ons zonnestelsel, waar ze uit bestaan, of er op kan worden geland en geleefd. Hoe een ster ontstaat, wanneer een zonsverduistering voorkomt, wat zwarte gaten zijn, en zelfs het raadsel van 'donkere materie' komt aan de orde. Teveel om op te noemen

 • Loopwagen Baby Intertoys.
 • Zorgkaart Schiedam.
 • Thumbs bestand.
 • Salade met kip en pesto.
 • Rundvlees stoven recept.
 • Beste Turkse pizza Amsterdam.
 • 3 persoons kinderwagen.
 • Margaretha van Parma katholiek.
 • Rolex.
 • Minirok zwart.
 • Beste filter voor koivijver.
 • Labrum schouder.
 • King George V.
 • Spuibeekstraat Mechelen.
 • Harmonisatie vrij verkeer van goederen.
 • Gedichten liefde voor haar.
 • Camper route Florida.
 • Mepitel One Ster.
 • Gebroeders Van Eyck Lam Gods.
 • Jpl 16 17.
 • Eiken tafelblad boomstam.
 • GLAMIRA trouwring.
 • Hond verbrand door heet water.
 • Pasta al forno pauline.
 • Hoe lang duurt een stijve nek.
 • Kruis ketting dames goud.
 • Carp garden holland.
 • Do re mi do mi do mi.
 • Zwitsal shampoo volwassenen.
 • Hush Movie.
 • TOPModel tas Blauw.
 • 10 geboden dementie.
 • Honda grasmaaier onderhoud.
 • Shinrai Damascus messen.
 • Symptomen doorkomen laatste kiezen.
 • Eetbare print Dino.
 • Gap Wikipedia.
 • Stoelen bestellen.
 • Toscane tips blog.
 • Numerologie 8.
 • MOA merk.