Home

Maak mij kanaal van vrede, Heer

Maak mij kanaal van vrede,Heer

Nederland Zingt: Maak mij kanaal van vrede, Heer

Nederland Zingt - Naastenliefde - Nederland Zing

Heer, maak mij een kanaal . Posted by Daughter of Grace on March 19, 2011 at 7:17 PM Heer, maak mij een kanaal van uw vrede. Als ik mij moedeloos voel,. Maar er is een tekst die ik altijd gebruik, namelijk van Franciscus van Assisi: 'Heer, maak mij tot instrument van uw vrede. Dat ik, waar haat is, liefde breng, waar schuld is, vergeving'. En dat gaat zo nog even door. Maar de kern is in ieder geval dat het negatieve omgezet wordt in het positieve. Moeder Theresa heeft mij ook enorm. Pocket Prayer Card - Heer Maak me een kanaal van uw vrede: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Een tuin van vrede Maak mij Heer tot een tuin van vrede waar liefde woont en haat vergaat maak mij tot een werktuig in Uw Handen waar Jezus hoog in 't vaandel staat Maak mij doof voor aardse klanken Want Uw Woord vult mij volkomen Met Uw vrede en kracht. Vers 4 O Heer, Uw dienaar luister O red ons, sterke Heer

Gebed van Franciscus van Assisi - Bidden is een weg - Over

 1. Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij licht brengen waar duister is
 2. Nederland Zingt: Maak mij kanaal van vrede, Heer. Nederland Zingt (EO) 18K views · October 12. 3:15. Lied van de Week: Heer, wat een voorrecht. Nederland Zingt (EO) 9.9K views · October 10. 3:22. Nederland Zingt: Toon mijn liefde. Nederland Zingt (EO) 16K views · October 10. 0:26. Promo Nederland Zingt 10 oktober
 3. nen met de liefde die in mij is. Maak mij tot Uw instrument.
 4. Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt; laat mij licht brengen waar het duister i
 5. O Heer, maak mij een werktuig van Uw vrede. Vergelijk onderstaand gebed eens met de tekst over bevrijdend delen op de pagina met meditatieve teksten. O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, dat ik verenig waar men strijdt
 6. Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt; laat mij licht brengen waar het duister is . en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij

17-jun-2017 - Deze pin is ontdekt door Siska. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij..

Geef vrede, Heer, geef vrede de wereld wil slechts strijd Al wordt het recht beleden de sterkste wint het pleit Het onrecht heerst op aarde de leugen triomfeert ontluistert elke waarde o red ons sterke Heer Geef vrede, Heer, geef vrede de aarde wacht zo lang er wordt zo veel geleden de mensen zijn zo bang de toekomst is zo duister en ons geloof. Het wereldberoemde gebed van St. Fransiscus van Assisi in een zeer aansprekend, eigentijds arrangement. Prachtig om te horen hoe de partijen van de verschillende stemgroepen en solist zich met elkaar verweven en aanvullen.\u000BAlgemeen: Maak mij een kanaal van Uw liefde. Laat mij Uw liefde, vergeving, geloof, hoop, licht en vreugde brengen.\u000

Liederen van het Leger des Heils/Inhoud - Kerkliedwik

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, dat ik verenig waar men strijdt, dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen. Waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, wil ik eenheid stichten. Waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken Bijbelteksten over Vrede - Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, wan

http://www.paul-cristiaan-herbold.nlhttp://bethelpinksterkerk.nl/index.php/gemeentenhttp://www.bpkhengelo.nl/opnameswoord.phphttp://bpk-randstad.nl/Prediking.. Wil Uw beloften Heer, vervullen gaan. Mijn hart heeft U van node, elk uur, elk ogenblik. O zegen mij, mijn Heiland, Ik kom tot U. Mijn hart zucht steeds naar U, o heilig God. Maak mij Uw eigendom, o Zoon van God. Mijn hart heeft U van node, elk uur, elk ogenblik. O zegen mij, mijn Heiland, Ik kom tot U 2013/12/18 - Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede

Maak mij een instrument van Uw vrede / GEBEDEN EN

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.' (Numeri 6:24-26) 'In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.' (Psalm 4:9) 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de. kanaal van deze kerk of luistert via kerkomroep. Gij schenkt mij moed. O Heer, ik wil U dank bewijzen. Gebed God Zie ons aan Zoals wij hier schuilen vruchtbaar in de Heer. 3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst, laat mij vergeven wie mij beledigde, laat mij verzoenen wie in onmin leven, laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken: en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd Ik roep van ganser harte, antwoord mij, dat ik mij van uw trouw mag vergewissen. Ik roep met luider stemme, sta mij bij; uw bijstand kan ik, trouwe Heer, niet missen. Verlos mij van de vijand, maak mij vrij, dan onderhoud ik uw getuigenissen

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. C. Christmas cantata. Christus, onze Heer, verrees. Christus, onze Heer, verrees. Paassuite (met meerdere liederen) D. Vrede van God. Opwekkingsmedley 1 (met meerdere liederen) Vrede zij u. Vreugde alom (Joy to the world) Vrolijk zingen wij ons lied. W Het bekende gebed 'Heer, maak ons instrument van uw vrede' dat aan St. Franciscus toegeschreven is, stamt zeer waarschijnlijk uit de twintigste eeuw. Dat schrijft Egidio Picucci in de 'L'Osservatore Romano', de semiofficiële krant van het Vaticaan, in de uitgave van 19-20 januari 2009. 'L'Osservatore Romano' schrijft dat het populaire gebed zeer waarschijnlijk geschreven is in. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 mei 2020 om 08:13. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk 4. Zend mij, goede God, uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden naar uw heilige berg, uw woning, zodat ik kan opgaan naar uw altaar, o God van mijn vreugde. Amen. 5. Goede God, doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U. Maak mij de weg bekend die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op. Amen. 6. Levende God Gebed van Franciscus van Assisi (1181 - 1226) Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst, laat mij vergeven wie mij beledigde, laat mij verzoenen wie in onmin leven, laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede - gebed

 1. U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost. Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint. Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in. Ik neem uw redding dankbaar aan
 2. Gebed om vrede van de H. Franciscus Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen, daar waar haat is; en verzoening waar tweedracht heerst geloof waar twijfel is; hoop waar wanhoop is; licht waar duisternis is; vreugde waar droefheid is. Almachtige God, geef dat ik meer zoek: te troosten dan om zelf getroost te worden
 3. Studieboek over de ware aard van het Christendom, In de liefde van Christus kunnen wij één zijn met elkaar. Als broeders kunnen wij samen vanuit het hart, vanuit de Liefde denken, voelen en acteren. Liefde=God. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede Opdat ik liefde wekken mag waar haat bestaat Vergeving waar de ziel beledigd is Laat mij eenheid brengen waar tweedracht heerst En in.
 4. herwording tot de herinnering van wat U altijd geweest bent, en dank U voor Uw werk. Asait, 26 Dec 2003. Met dank aan Geert. Terug naar boven Afdrukken. Heer, maak mij een Instrument van Uw vrede. Heer, maak mij een Instrument van Uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde zaaien. Waar wanhoop is - laat mij hoop brengen; Waar twijfel is.
 5. Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden Het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak. Toch blijven we bidden om wereldvrede Heer Voor al die gebieden, waar nog altijd oorlog is Waar mensen verkeren in angst en droefenis O, Heer, geef vrede, wil ons vrede geven Heer. Fedde Nicola
 6. Vrede. GEBEDEN: Als het leven pijn doet. Bidden zoals Jezus. Blijf bidden. Blijf mij nabij! Gebed om regen. Geroepen om te bidden. Hanna's gebed. Heer, erbarm U. Ik durf het niet! Ik bid voor mijn geliefden. Laat mij niet vergeten. Kanaal van Uw Liefde. Kan ik wat voor U doen? Meester, waar was U? Praten met God. Slechts één klein steentje

Maak mij een werktuig van uw vrede - Kerkliedwik

 1. tian huan88 8x12 Houten Ingelijste Gebaren Heer Maak Mij een Instrument van Uw Vrede Heilige Franciscus van Assisi Gebed Muur Kunst Christelijke Home Decor Schrift Graduatie: Amazon.n
 2. maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 10 De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen
 3. Heer ik verlang zo naar meer van U! vul mijn gedachten tot eer van U! Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel en stort nieuw leven uit door Uw geest leg Uw kracht op mij Uw liefde die geneest en laat Uw vrede heersen in mijn hart! Heilige geest U mijn Trooster maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog Heer Uw waarheid maakt mij vrij en Uw leven groeit.

Maak van mij een regenboog. Maak van mij een regenboog met al die mooie kleuren waarin U, God, voor iedereen, Uw licht breekt na de regen. Maak van mij een regenboog, symbool van betere tijden, die na iedere storm op zee Uw licht mag laten schijnen. Is het waar, Heer, dat U ook vandaag de dag nog graag naar de wateren kijkt, naar de wind en. Heer Uw waarheid maakt mij vrij en Uw leven groeit in mij oh, laat Uw vrede heersen in mijn hart! Heer, ik verlang zo naar meer van U! vul mijn gedachten tot eer van U! Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel en stort nieuw leven uit door Uw geest leg Uw kracht op mij Uw liefde die geneest en laat Uw vrede heersen in mijn hart Er is een stad van vriend en vreemde. 1. Er is een stad van vriend en vreemde. Diep in het bloemendal. Er is een mens die roept om vrede. die mens roep overal . Refrein: Jerusalaim, stad van God. Wees voor de mensen een veilig huis. Jerusalaim, stad van vrede. Breng ons weer thuis . 2. Er is een huis om in te wonen. Voorbij het dodendal. Er is. Maak mij een instrument van Uw vrede ; Matteüs 25,35-36 ; mijn God, naar psalm 25 ; Om over na te denken ; Ondanks Ja hier ben ik, riep Gij mij Heer ; Als ik geen liefde heb ; Marialied, als ik voor U neerkniel ; Ja, Heer, Gij zijt zo nabij psalm 139 ; Oh.

Gebed van Franciscus - Wikipedi

20 Maar de mensen die zich niets van Mij aantrekken, zijn zo rusteloos als de zee die wordt opgezweept door de wind. De zee komt nooit tot rust: altijd woelen de golven modder en zand op. Bedoeld wordt: Deze mensen komen nooit tot rust en blijven 'vuil' van de slechte dingen die ze doen. 21 Jesaja zegt: Mijn God zegt: De mensen die zich niets van Mij aantrekken, hebben geen vrede Heer, geef ook vrede in mijn hart En liefde voor andere mensen Vergeef het kwade en heel alle smart En vervul der mensen wensen. Heer, geef dat ik naar U verlang U houdt ook zo veel van mij U bewaart mij voor de ondergang U maakt mijn leven vrij en blij. Verhoorder van mijn gebed Maak mij geduldig en mild U die zo zorgzaam op mij le Zingen: Opwekking 427, Maak mij rein voor U Maak mij rein voor U, als gelouterd goud, En zuiver zilver. Laat mij zijn voor U, als gelouterd goud; puur goud. Dwars door het vuur, maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van Uw Geest en Uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, Een dienstknecht te zijn van U mijn Meester Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd. . Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Heer maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij licht brengen waar duisternis is

Heer luister naar mij, Heer luister naar mij. Als ik bid, antwoord mij. Heer luister naar mij, Heer luister naar mij. Kom en luister naar mij. Kind Voor onze mama's en papa's en voor alle mensen die ons graag zien, dat zij ons blijven helpen om vriend te worden van Jezus. Laat ons bidden. Ouder Speciaal voor onze kinderen Opwekking - Opwekking 710 Vader, maak mij tot een zegen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang! Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leve Youtube-kanaal van 'De Rank' en op het Youtube-kanaal van 'Prijs met Johannes de Heer' De video zal ook op de website van 'De Rank' geplaatst worden, bij DIVERSE BIJDRAGEN / Kerkdiensten op video. Wij wensen iedereen die luistert (of later de video bekijkt) troost, bemoediging en bovenal Gods zegen toe Want hij, die mij heeft liefgehad zoekt heil en vrede voor de stad. Hoewel wij hier als balling leven, heeft God ons niet apart gezet. Hij heeft zijn erewoord gegeven dat hij de stad op ons gebed wil zegenen - hij gaf zijn eed, zoals hij ook in Babel deed. Laat, Heer, uw zegen overvloeien! Dat door mijn daden en gebed de stad in vrede zal.

‎In deze podcast zijn de preken uit de ochtend- en middagdiensten van de Jacobikerk in Utrecht te beluisteren. Ook overige activiteiten, zoals Jacobidebatten, staan op dit kanaal. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van een preek, of over de thematiek willen doorpraten, dan kun je contact opnem herwording tot de herinnering van wat U altijd geweest bent, en dank U voor Uw werk. Asait, 26 Dec 2003. Met dank aan Geert. Terug naar boven Afdrukken. Heer, maak mij een Instrument van Uw vrede. Heer, maak mij een Instrument van Uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde zaaien. Waar wanhoop is - laat mij hoop brengen; Waar twijfel is. Heer, mijn God ik zeker van U. allen: Zoudt Gij ooit mij te schande maken, neen, voor allen die op U wachten, zijt Gij een goede en betrouwbare God. koor: Naar U gaat mijn verlangen, Heer, Heer, mijn God ik zeker van U. allen: Maak mij, Heer, met Uw wegen vertrouwd, zet mij op het spoor van Uw waarheid. Zend mij Uw licht en Uw trouw tegemoet

Instrument van vrede - Orde van Franciscaanse Seculieren, OF

De vrede van God die wij niet kunnen begrijpen 1 Zorg er daarom voor, lieve broeders en zusters, dat jullie één blijven met de Heer. Ik houd van jullie. Ik verlang ernaar jullie weer te zien. Ik ben blij over jullie en trots op jullie. 2 Tegen Euodia en Syntyche zeg ik dat ze moeten stoppen met ruzie maken en dat ze één moeten zijn in de Heer. 3 En aan jou, mijn trouwe medewerker, vraag ik. @fleurrijk: DOOR TE GEVEN, ONTVANGEN WIJ // HEER, maak mij tot een instrument van Uw vrede. Laat mij nie Wee mij als ik het evangelie niet verkondig! Deed ik het uit eigen beweging dan had ik recht op loon; maar zo is het niet: het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht aan de prediking verbonden Jeruzalem, de stad van de Heer. Jeruzalem, gezegend ben je, God brengt in jouw lot een keer. Wij treuren om de pijn die jij moet lijden En bidden dat de Heer je zal bevrijden. Shalom is er voor hen..Die bidden om vrede voor Jeruzalem En rust binnen haar muren. Shalom, Jeruzalem, Mag zijn vrede eeuwig duren

Een andere missie van Jezus (vrede zij met hem) was de mensen te vertellen over de komst van de laatste profeet na hem. Allah de Almachtige bevestigt in de Edele Qor-aan: En (gedenkt) toen 'Iesa, de zoon van Maryam, zei: O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij. Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede ! Laat mij liefde zaaien, waar haat is, Hoop, waar wanhoop is, Vreugde, waar droefheid is, Licht, waar duisternis is. O, Goddelijke Meester, Vergun mij niet zo zeer te zoeken naar troost, Dan wel te troosten

P 83 luidt: God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U. Men kan als alternatief ook één van de beurtzangen 113 of 114 voorzien: Naar U gaat mijn verlangen, Heer. Deze liederen geven ook de sfeer weer van de rusteloze zoeker naar de Wijsheid waarover de eerste lezing spreekt: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, zet mij op het spoor van uw waarheid Ware vrede Er wordt heel veel gesproken over vrede Maar op aarde kunnen we dit wel vergeten Grote mogendheden laten het vaak afweten Vele volkeren leven nog steeds in onvrede. Toch kan er sprake zijn van vrede in ons hart Want God, onze Heer, wil Zijn vrede geven Hij schenkt de ware vrede in ons aller leven Hij is onze Vredevorst en heelt al. Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede Laat mij liefde brengen waar haat is Eenheid waar mensen verdeeld zijn Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt Geloof aan wie twijfelt Laat mij licht brengen waar het duister is En vreugde waar mensen bedroefd zijn Doe mij dankbaar en gezond, Opstaan in de morgenstond. Als 'k mijn oogjes open doe, Straalt Uw vriend'lijk licht mij toe. (of: straalt uw zon mij vrolijk toe) -----(evt. op de wijs van Altijd is kortjakje ziek) Nu de nacht komt, lieve Heer, Kniel ik voor mijn bedje neer. Heer ik dank U voor vandaag, Voor Uw liefde en ik vraag, Of U bij mij. De Heer is dichtbij. 6 Maak je nergens zorgen over,+ maar maak bij alles je verzoeken aan God bekend+ door te bidden, te smeken en te danken. 7 Dan zal de vrede+ van God, die alle begrip te boven gaat, je hart+ en je verstand* beschermen door Christus Jezus. 8 Tot slot, broeders, blijf aandacht besteden aan* alles wat waar is, alles wat echt waarde heeft, alles wat rechtvaardig is, alles wat.

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht Diverse gebeden uit de christelijke en andere tradities op zinrijk.nl, portal voor spiritualiteit, mystiek, spirituele citaten, gebeden, meditati Zegen mij, Heer, onze God, leg uw hand onder mijn hoofd en laat mij rusten in uw handen. Laat mij kracht vinden in uw helende liefde en moge de glans van uw gelaat over mij lichten, bij dag en bij nacht voor nu en altijd

Heer, maak mij een kanaal - A Garden Locked u

maak ons tot werkers van uw woord. dat mensen weer herleven doet. en maak Uw schepping goed. Zegen het werk van onze hand, maak zo de wereld tot Uw land. waar liefde mensen wonen doet. en maak Uw schepping goed. Zegen ons komen en ons gaan, maak dat de vrede kan ontstaan. waarmee Uw Zoon ons heeft begroet. en maak Uw schepping goed. Zegen de. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus Heer, wijs mij Uw weg (687) Lyrics: Heer, wijs mij Uw weg / En leid mij als een kind / Dat heel de levensweg / Slechts in U richting vindt / Als mij de moed ontbreekt / Om door te gaan / Troost.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede - Nieuw Wi

Maak me totaal ontvankelijk Voor wat dan ook van U komt Toon U Van U en mij Meer hebt ge in wezen niet nodig Het gaat niet over Mij Maar Met Mij IN Mij. Ja, ik zal Uw Rabboeni zijn Ik zal U Mijzelf mededelen En gij uzelf Geef dan vrede Heer Geef dan Vrede. De diepte Van Uw vrede In mij is duisternis, bij U is licht Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet Ik ben bang, bij U is hulp Ik ben onrustig, bij U is vrede In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg. - Dietrich Bonhoeffer ; Hemelse Vader, Ze zeggen wel dat tranen de spiegels van de ziel wassen 1 1 Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, 2 aan onze zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus 11-jan-2014 - een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 'k heb de liefde van Jezus in mijn hart

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O. Bescherm mij tegen alle kwaad, en geleid mij tot het eeuwig Leven. Amen. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God mogen rusten in vrede. Amen. Gebed tot mijn Engelbewaarder Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen

Pocket Prayer Card - Heer Maak me een kanaal van uw vrede

Bevrijd mij, o Jezus. Van het verlangen om geliefd te zijn, Toon mij de weg en maak me bereid die te volgen. Ik kom tot U zoals de gewonde naar de dokter gaat op zoek naar hulp. Geef, o Heer, vrede aan mijn hart! Amen. Moeder Birgitta Birgitta van Zweden (1303-1373). Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, afgezonderd in Uw vrede. Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid schouwen mag in geest en waarheid. Heer laat mij even vrij als een adelaar stijgen, zo word ik U eigen. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, U ten heiligdom. Vertaling over Lanseloet van Denemarken voor het vak nederlands en de methode Op niveau. Dit verslag is op 29 april 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas aso

O heer maak mij een werktuig van uw vrede — heer, maak mij

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt. Geef mij een woord van hoop en vrede. 2. Lezing van Gods Woord (2 Kor 1, 3-7) Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God zegen mij alle dagen lang. Refrein: Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. Regen op mij met Uw Geest, Heer. Jezus kom tot mij. Als de Bron van leven, die ontspringt diep in mij 'De geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen, om gebroken harten te genezen, om vrijlating te melden aan gevangenen en om het genadejaar van de Heer aan te kondigen.' Zusters en broeders, zo verwoordt Jesaja zijn roeping. Hij is als profeet gezonden om de Blijde Boodschap van Gods liefde te verkondigen, en om mensen te bevrijden. Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de Moetaqqoen (Surah 25 : Ayah 74) Smeekbede 20 Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel (Surah 40 : Ayah 7 Samenzang: Psalm 25 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJv'rig mij Uw wet.

Maak mij een instrument van Uw vrede

De webinars van Lente in de kerk hebben al plaatsgevonden, maar zijn (op webinar 1 na) allemaal opgenomen en terug te kijken door aanmelding via onderstaand formulier. Bij selectie van een of meer webinars ontvang je tevens gratis toegang tot de opname van het slotwebinar met René van Loon. De webinars kosten € 5,- per stuk of € 40 voor alle 18 Maak ons daarom dit jaar meer bewust van uw wil en uw wegen, Desondanks ben ik dankbaar dat U altijd dicht bij mij bent. In U kan ik vrede hebben. Wat er ook op mij af komt, Breng ons op de weg van vrede en leer ons onze dagen te tellen zodat wij een wijs hart mogen krijgen

 • Milieustraat Voorschoten.
 • Kan rook branden.
 • Gevoelige tanden zwanger.
 • Levensduur PVC vloer.
 • Wat niet doen bij ongewenste intimiteiten.
 • Bedrijfsman Belbin.
 • Oldtimer vrachtwagens te koop België.
 • Handige kastindeling.
 • Natuur azijn.
 • Natuur azijn.
 • Hornady Herlaad Pers.
 • Huis te koop Erpe Mere.
 • Spa Tilburg privé.
 • Poolse likeur.
 • Fargo season 1 IMDb.
 • PS4 Controller sticker maken.
 • Vliegbasis Woensdrecht open dag.
 • Tijd Atlanta.
 • Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
 • Aften Kruidvat.
 • Webcam Airport Punta Cana.
 • Hema etiketten printen.
 • Wandrek Zwart Kwantum.
 • Wilson golfset.
 • Afrikaanse bidsprinkhaan.
 • Lupine allergie symptomen.
 • Black Tabby White Maine Coon.
 • Urinepotje huisarts.
 • Verschil Canon SELPHY 1000 en 1300.
 • NRJ Hits.
 • Romantisch glamping België.
 • Waikiki Beach Chipz.
 • B0 fotolijst.
 • Nero echtgenoten.
 • Sales quotes.
 • Gevangenen Nederland.
 • Gebitsslijtage herstellen kosten.
 • Broertje Instagram.
 • Stifado kip.
 • Goed kunnen luisteren.
 • American pancakes kant en klaar.