Home

Eerste graad secundair onderwijs

Gewoon voltijds secundair onderwijs Dit deelgebied bestaat uit zes leerjaren opgedeeld in drie graden van elk twee leerjaren. Eerste graad (12/13-13/14) De eerste graad (ook observatiegraad genoemd) is nog polyvalent SO: Eerste graad. De 1e graad bestaat uit 2 leerjaren. In die 1e graad wordt verder gebouwd op de kennis en vaardigheden die je in de lagere school hebt geleerd. Tijdens de 1e graad leer je je interesses, mogelijkheden en talenten beter kennen. Dat is belangrijk om in de 2e graad een studierichting te kunnen kiezen die bij jou past In het eerste leerjaar van de eerste graad blijven er, ook na de modernisering per 1 september 2019, twee structuuronderdelen, nl. het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B. In het tweede leerjaar van de eerste graad worden vanaf 1 september 2020 een tweede leerjaar A en, ter vervanging van het begrip beroepsvoorbereidend leerjaar, een tweede leerjaar B onderscheiden 1ste leerjaar van de 1ste graad Sinds 1 september 2019 wordt het secundair onderwijs leerjaar na leerjaar gemoderniseerd. In het schooljaar 2019-2020 startte de modernisering van het 1ste leerjaar van de 1ste graad. Het lessenrooster van het 1ste leerjaar (zowel A als B) bestaat uit Het leerplan voor de eerste graad openbaar onderwijs is opgebouwd op basis van de 16 sleutelcompetenties die decretaal zijn vastgelegd. 1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid 2. Competenties in het Nederlands 3

In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de basisvorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de basisvorming komt er een keuzegedeelte om een betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken. Waar nodig wordt in een verplichte remediëring voorzien om leerlingen te versterken Dat verloopt gelijktijdig met de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs. Dit betekent dat in het schooljaar 2019-2020 enkel het 1ste leerjaar van de 1ste graad van het gewoon secundair onderwijs en van opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs van start gaan met nieuwe eindtermen

Beroepssecundair onderwijs, meestal afgekort tot bso, is een onderwijsvorm in het secundair onderwijs in Vlaanderen.Het is een vooral praktische onderwijsvorm, waarin stages en praktijk tot meer dan de helft van het lessenrooster kunnen omvatten Het eerste leerjaar A en 2A (meest recente benaming voor 1ste graad secundair onderwijs) zijn erkend door het departement onderwijs. Leerwijzer levert zelf attesten en getuigschriften af voor deze graad. Toch verschillen wij in hoge mate van het klassieke erkend onderwijs door onze vraaggestuurde en niet aanbodgestuurde aanpak LEERPLAN EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Basisvorming Onderwijsvorm: A-stroom Graad : eerste graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: OO -2019-001 Dit leerplan met inspectienummer 2019/3/6//V20 werd op 4 juli 2019 door de inspectie voorlopi

Secundair onderwijs - Wikipedi

Het is bijna zover! De grote stap naar het eerste jaar van het secundair onderwijs is in zicht. Waarschijnlijk ben je heel nieuwsgierig en misschien vind je het ook wel een beetje spannend Onze school biedt veel verschillende keuzepakketten aan. Er is vast wel een pakket dat jou zal aanspreken, zodat jij je talenten kan ontdekken en ontwikkelen secundair onderwijs. Daarom is het niet aangewezen om binnen de eerste graad snel te differentiëren op basis van interesse. Leerlingen maken dus in de eerste graad best kennis met verschillende (aspecten van) sleutelcompetenties die voorbereiden op studiedomeinen. Pas na de eerste graad wordt een keuze voor een domein gemaakt

Onderwijskiezer

Onderwijskieze

 1. g
 2. Aanbod eerste graad Talentenstage Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs die elkaar vooraf niet kennen. De teams krijgen de opdracht voor een bepaald bedrijfsprobleem een creatieve-innovatieve oplossing te bedenken en uit te werken
 3. Sinds 2019 wordt het secundair onderwijs leerjaar per leerjaar gemoderniseerd. In deze folder beschrijven we de grote lijnen van het vernieuwde secundair onderwijs. 1. Overzicht van het secundair onderwijs Ook in de nieuwe structuur zijn er drie graden. In de eerste graad maakt men onderscheid tussen de A

Studieaanbod voltijds secundair onderwijs - Vlaandere

Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019. De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad worden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 3 februari 2021. Ze gaan van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022. Te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad FLX Secundair Onderwijs 1ste graad, Leopoldsburg, Belgium. 829 likes · 104 talking about this · 106 were here. Toffe school waar tieners zich thuis voelen Een basisoptie is een groep leervakken die in de eerste graad een brede observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt2 in functie van de keuze van een studiedomein en een studierichting in de tweede 2 Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, zoals gewijzigd, art. 3,3 Curriculum secundair onderwijs. Toggle navigation. Educaties; Leerplannen; Lessentabellen; Contact; basisonderwijs. Leerplanconcept Zin in Leren-Zin in Leven (ZiLL) 1e graad. naar LLinkid; Leerplannen en lessentabel eerste graad A en B stroom; 2e graad. aso. in de studierichting... Economie; Grieks; Secundair na Secundair. in de. Vrij CLB Houtland - Op stap naar de eerste graad secundair onderwijsStel uw vragen in de chat. Deze worden na de presentatie beantwoord tijdens een Live sess..

Sint-Laurens Secundair Onderwijs Zelzate-Wachtebeke 4.3K views · December 18, 2018 Pages Businesses Education School High School Sint-Laurens Secundair Onderwijs Zelzate-Wachtebeke Videos Een warme boodschap van de eerste graad Het secundair onderwijs. De school behoort tot het vrij gesubsidieerd, niet confessioneel onderwijs. Eerste graad: het eerste leerjaar A, het eerste leerjaar B en het tweede leerjaar van de eerste graad A-stroom met basisoptie Maritieme Vorming De modernisering van het secundair onderwijs bestaat uit drie pijlers: de modernisering van de eerste graad, de modernisering van de tweede en derde graad (de matrix), en de bestuurlijke optimalisatie. Van deze drie pijlers, goedgekeurd door de Vlaamse regering, zijn begin juli de conceptnota's verschenen het buitengewoon voltijds secundair onderwijs (BuSO) deeltijds secundair onderwijs: deeltijdse leersystemen. Gewoon voltijds secundair onderwijs. Dit deelgebied bestaat uit zes leerjaren opgedeeld in drie graden van elk 2 leerjaren. Eerste graad (12/13-13/14) De eerste graad (ook observatiegraad genoemd) is nog polyvalent

Wiskunde secundair onderwijs: Terminologie

Het voltijds gewoon secundair onderwijs - Vlaams

Voor de eerste graad secundair onderwijs is dat al gebeurd. Voor de tweede en de derde graad zijn de nieuwe eindtermen principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar nog niet definitief bekrachtigd door het Vlaams Parlement. Principes voor de ontwikkeling van eindtermen Secundair onderwijs Ontdek ons aanbod voor het secundair onderwijs. Home / Secundair onderwijs. Secundair onderwijs admin 2021-02-03T16:08:49+01:00. Eerste graad. Tweede graad. Derde graad. Duaal leren. Modernisering. Voor jou werken we samen het best mogelijke onderwijsproject uit Het secundair onderwijs in Vlaanderen kenmerkt zich door een waaier aan opties, studierichtingen en onderwijsvormen. Dat biedt mogelijkheden voor de kwaliteiten en interesses van elke leerling, maar maakt het tegelijk soms moeilijk om het overzicht te bewaren. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen. SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: A-stroom/ASO/TSO Graad: eerste, tweede en derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Sport Studierichtingen: Topsport (A-stroom) Wetenschappen-topsport (ASO 2) Handel-topsport (TSO 2) Topsport (TSO 2

Lesmateriaal secundair onderwijs; Lesmateriaal secundair onderwijs Layout aanpassen: <Pas uitlijnen afbeelding aan> <Pas positie afbeelding aan> Gratis lessenpakket voor eerste en tweede graad secundair onderwijs Jongeren nemen vaak dagelijks de bus of de tram of komen op plaatsen in het verkeer waar er veel openbaar vervoer is

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - brochure by Cantilis - Issuu

Voltijds secundair onderwijs kan je volgen in futura Vander Merschplein te Menen en futura Hellestraat te Wervik. futura Vander Merschplein - MenenVander Merschplein 54, 8930 Menen 1ste graad A-stroom 1A/2A Einsteinklas 1A/2A Ciceroklas 1A Shakespeareklas 2A Sociaal Technische Vorming 1ste graad B-stroom 1B Ontdekkingsklas Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers 2e graad ASO/TSO ASO. Minister van Onderwijs Ben Weyts besliste om de herfstvakantie te verlengen t.e.m. woensdag 11 november. Dit is bedoeld om de verspreiding van het virus waartegen we al maanden een gevecht leveren een halt toe te roepen. Voor alle duidelijkheid, wij waren geen vragende partij

Video: Modernisering secundair: nieuw model voor studierichtingen

Diploma secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs Diploma havo. Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs Diploma vmbo - basisberoepsgerichte leerweg. Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs (+ 1 e leerjaar van de 2 e graad BSO) Diploma vmbo. Na het basisonderwijs volgt de grote stap naar het secundair onderwijs. Je keuze in de eerste graad legt immers geen beperking op naar het vervolg in je verdere studieloopbaan. Na het 2de jaar B-stroom, stroom je in principe door naar BSO in de 2de graad. STUDIEKAMP Latijn Je bent leergierig, hebt een brede interesse in taal en cultuur en je bent geboeid door de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen. Dan is deze richting vast iets voor jou. In de lessen Latijn leer je niet alleen hoe de taal is opgebouwd, maar lees je ook boeiende teksten over verhalen uit [ Lager onderwijs en eerste graad secundair opnieuw voltijds naar school, hogere jaren halftijds 09/11/20 om 17:58 Bijgewerkt om 18:34 Bron : Belg

Onderwijsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs

 1. Scholen voor gewoon secundair onderwijs krijgen via Mijn Onderwijs nog een dienstbrief met het huidig aanbod van van het eerste leerjaar van de tweede graad. Op het overzicht in de dienstbrief staat duidelijk aangegeven welke acties je per structuuronderdeel kan/moet ondernemen
 2. Welkom bij de EERSTE GRAAD Heilig Graf. Het is bijna zover! De grote stap naar het eerste jaar van het secundair onderwijs is in zicht. Waarschijnlijk ben je heel nieuwsgierig en misschien vind je het ook wel een beetje spannend.
 3. g in de eerste (B-stroom),.
 4. INFOBROCHURE EERSTE GRAAD. secundair onderwijs. INFOBROCHURE EERSTE GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 2017-2018 Beste jongere Weldra sla je de bladzijde van de basisschool om en start je aan het hoofdstuk van het secundair onderwijs. Nadere informati
 5. Ben je leerkracht in het secundair onderwijs en wil je meteen aan de slag rond duurzaamheidsthema's in combinatie met onze denkvaardigheden? Hier vind je gratis downloadbaar materiaal. Om het lesmateriaal te gebruiken, dien je je eenmalig te registreren. Er verschijnt regelmatig nieuw materiaal. Heb je specifieke vragen
 6. Eerste graad Studieaanbod 1ste graad in de modernisering. Vanaf 1 september 2019 ging de modernisering van het secundair onderwijs van start. Hierdoor vonden er ingrijpende wijzigingen plaats in 1A en 1B
 7. Het Vlaams Parlement keurde vandaag de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goed. Op 1 september 2019 moeten ze van kracht worden, samen met de modernisering van het.

Beroepssecundair onderwijs - Wikipedi

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek nam eerder dit jaar in opdracht van het Vlaams ministerie van Onderwijs de studiekosten voor de eerste graad van het secundair onderwijs onder de loep. Alle bevraagde scholen bleken ervaring te hebben met ouders die hun schoolfactuur niet konden betalen Dit rapport omvat de resultaten voor de eerste graad van het secundair onderwijs van een grootschalige studiekostenbevraging die in het schooljaar 2017-2018 afgenomen werd. De studiekosten worden in totaal en naar verschillende kostenrubrieken besproken, waarna de resultaten vergeleken worden met de vorige studiekostenmonitor (2006-2007) In deze scriptie voerden we een kritische analyse uit van de nieuwe eindtermen die op 1 september 2019 werden ingevoerd in de eerste graad van het secundair onderwijs. Daarnaast schreven we op basis van het literatuuronderzoek en de kritische analayse enkele mogelijke scenario's bij het doorvoeren van de eindtermen basisgeletterdheid LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: AV Muzikale opvoeding/KV Hedendaagse dans/KV Klassieke dans Specifiek gedeelte Studierichting: Ballet Studiegebied: Ballet Onderwijsvorm: KSO Graad: tweede graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: OO-2019-003 (vervangt

Lager secundair onderwijs Leerwijze

'Taal verwerven op school' is een (Vlaams) handboek voor taaldidactiek en behandelt de taalontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun moedertaalachtergrond, vanaf de peuterleeftijd tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs Welkom op de website van de eerste graad SMSI. Binnenkort stap je van het zesde leerjaar over naar het secundair onderwijs. En dat is best wel een spannende onderneming. Een nieuwe school, een nieuwe omgeving met heel wat nieuwe leerkrachten en ongetwijfeld nieuwe vrienden die op je pad zullen komen. Ongeveer 130.000 jongeren, of 32% van de leerlingen secundair onderwijs, zijn ingeschreven in de eerste graad. Geografische toegankelijkheid Scholen met een eerste graad zijn in de verschillende onderwijsnetten vrij gelijkmatig verspreid over het territorium

SO: Eerste graad - tweede leerjaar - Onderwijskieze

Vacatures Leerkracht secundair onderwijs. Zoeken binnen 106.000+ actuele jobs in België en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Leerkracht secundair onderwijs - is makkelijk Onderwijs van de Vlaamse Gemeen-schap, kortweg GO!, heeft nu al verscheidene jaren enkele Freinet-basisscholen onder haar hoede. De positieve ervaring met deze metho-descholen en de vraag van ouders zette er de Raad van Bestuur toe aan te beslissen om vanaf 1 septem-ber te starten met een eerste graad Freinet Secundair Onderwijs Door kwalitatief en voldoende uitdagend onderwijs te bieden willen we het beste uit elke jongere halen, niet alleen als leerling maar ook als mens. Dicht bij de leerling Bij ons telt iedereen mee, en we dragen het respect voor iedere medemens dan ook hoog in het vaandel Hoe kan je met leerlingen in het secundair onderwijs creatief denken, systeemdenken of filosoferen? Akkoordkoord, Interessantste vraag, Een andere wereld, Druppeleffect en Filmreconstructie zijn een aantal werkvormen om rond duurzaamheidsthema's te werken in het secundair onderwijs Chips & Cookies is een methode informatica voor de eerste graad A-stroom van het secundair onderwijs. Meer informatie iSee. iSee is een methode informatica voor de 2e en 3e graad ASO van het secundair onderwijs. De methode is aangepast aan de leerplannen tweede graad GO!, OVSG en KathOndVla en ook perfect bruikbaar in de derde graad en CVO's

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2e GRAAD (*): niche-studierichtingen / (°): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Finaliteit Doorstroom Dubbele finaliteit (doorstroom / arbeidsmarkt) Finaliteit Arbeidsmarkt BuSO beschermd arbeidsmilieu / dagbesteding Domeinoverschrijdend ASO (° Voordelig leesplezier voor het secundair onderwijs NIEUW: Boektoppers 2021-2022 Een pakket boektoppers, dat is een uitgebalanceerde selectie boeken, aangepast aan de leeftijd en de leefwereld van je leerlingen

Onderwijslaan | HARTENCOLLEGE

Poëziesterren secundair onderwijs De Poëziesterren geven poëzie een prominente plaats in het secundair onderwijs. In navolging van het succesvolle project Gouden Poëziemedaille & Poëziesterren dat sinds 2014 bestaat, wordt ook een laagdrempelig poëzieproject uitgerold in het secundair onderwijs, wat aansluit bij de ambitieuze doelstellingen in de beleidsplannen van de ministers van. Leerlingen van de 3de graad technisch secundair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar de nieuwe opleiding Defensie en Veiligheid volgen. Dat zijn de federale ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie, de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk en de vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers recent overeen gekomen. De nieuwe opleiding zal een opstapje zijn richting. Brussel een eerste graad hebben (met een A- of een B-stroom) en hoeveel scholen een B-stroom aanbieden. • In de meeste gevallen maakt de eerste graad deel uit van een school met volledig secundair onderwijs. 37% van de scholen in de steekproef zijn autonome midden-scholen: ongeveer de helft ervan zijn volledig autonome middenscholen, d Voor de eerste graad van het secundair onderwijs. 11 januari 2010 MOTIVERING VOOR HET INDIENEN VAN VERVANGENDE EINDTERMEN NATUURWETENSCHAPPEN Een belangrijk onderscheid tussen de door de Vlaamse regerin

leerkracht mens en samenleving in de eerste graad secundair onderwijs; leerkracht praktijk en toegepaste ecologie in de tweede graad; praktijklector aardrijkskunde in de lerarenopleiding; Bij een tekort aan leerkrachten: leerkracht aardrijkskunde in de derde graad, leerkracht PAV in het bs gewoon voltijds secundair onderwijs (SO) voor het schooljaar 2020-2021. 219 van die aanvragen gaan over niche-basisopties in de eerste graad (tweede leerjaar A/B). Al die aanvragen hebben de ontvankelijkheidstoets door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) doorstaan Na de eerste graad secundair onderwijs. Wat is kiezen NIET? Een keuze maken, hoe doe je het beter niet! Wil je weten wat je kan kiezen in de verschillende secundaire scholen? Klik dan de scholen aan op deze interactieve kaart van Limburg en ontdek wat ze jou te bieden.

Modernisering so Katholiek Onderwijs Vlaandere

 1. g binnen de eerste graad. Daarin wil men meer observerend en oriënterend werken met het oog op de keuze voor één van de domeinen in de tweede graad
 2. Zoek dus niet verder naar schoolreizen voor secundair onderwijs: spring gewoon binnen bij Hidrodoe. Hidrodoe richt zich op leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs. Je plant een bezoek in de voor- of namiddag tussen 9.30 uur en 12 uur , 13 uur en 15 uur of tussen 15 uur en 17 uur
 3. Onze eerste graad. De overstap naar het secundair onderwijs is voor zesdeklassers van het basisonderwijs een grote uitdaging. Om hen nog beter te helpen de juiste studierichting te vinden, heeft KSOM een unieke structuur uitgewerkt in de eerste graad

Leerplannen eerste graad Katholiek Onderwijs Vlaandere

Examencommissie secundair onderwijs . Wil je een Alle examens voor grote groepen van kandidaten in de derde graad zijn online via proctoring. Lees de handleiding voor proctorexamens. Alle mondelinge examens, het praktijkexamen techniek in de eerste graad,. Technisch secundair onderwijs of tso is in Vlaanderen de verzamelnaam van alle technische studierichtingen vanaf het derde jaar secundair onderwijs.In de eerste graad van het secundair onderwijs (het eerste en het tweede leerjaar) zijn weliswaar technische opties mogelijk, maar wordt er niet gesproken van onderwijsvormen (tso, aso, kso en bso).. In tegenstelling tot in Nederland, geeft elk.

Onderwijsdoele

Bij het programmeren van de basisopties is het belangrijk dat elke scholengemeenschap - en de scholen die tot die scholengemeenschap behoren - investeren in een eerste graad die ten volle haar oriënterende en observerende rol kan vervullen. Daarbij is een transparant, evenwichtig en stabiel aanbod van basisopties noodzakelijk Het secundair onderwijs krijgt een nieuwe vorm. Op 1 september 2019 wordt het eerste leerjaar van de eerste graad gemoderniseerd. Het volgende schooljaar is het tweede leerjaar aan de beurt. Schooljaar na schooljaar zet de modernisering zich door. De hele modernisering is klaar in het schooljaar 2024-2025 2e graad • TSO Industriële Wetenschappen (IW) Voor wie: Leerlingen die kiezen voor een sterke technisch-wetenschappelijke opleiding na de eerste graad secundair onderwijs A-stroom. Wat: 2de graad TSO : Industriële wetenschappen. Waarom: Deze opleiding is de ideale voorbereiding voor een 3de graad industriële wetenschappen. Inhoud Motivatie verhogen in de eerste graad van het secundair onderwijs 1 Woord vooraf Allereerst wil ik iedereen bedanken die direct of indirect heeft bijgedragen tot dit eindwerk. Ik bedank Michaël Minner die altijd klaarstond om me te helpen wanneer ik in nood was. Ook wil ik de leerlingen en de leerkrachten die d

Natuur- en milieueducatie - Provincie Vlaams-Brabant

omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020 - Onderwijs

Met je diploma kan je aan de slag als: leerkracht geschiedenis in de eerste graad van het secundair onderwijs en de tweede graad van het aso, tso en kso leerkracht maatschappelijke vorming in de eerste (B-stroom), tweede en derde graad van het bso leerkracht PAV in de tweede en derde graad van het bs OUDE én NIEUWE STRUCTUUR SO. De structuur van het secundair onderwijs wordt momenteel hertekend. Dat gebeurt stap voor stap. Dit schooljaar (2019-2020) is het eerste jaar secundair onderwijs aan de beurt en vanaf 1 september 2020 het tweede leerjaar.Elk schooljaar schuift de hervorming dus een leerjaar op. Gedurende 5 schooljaren zal er dus nog een dubbele structuur zijn (leerlingen van het. Dat geeft invulling aan de modernisering van de eerste graad van het secundair onderwijs vanaf 1 september 2019. Toekomstgericht. De nieuwe eindtermen leggen nieuwe accenten. Ze passen in het streven naar een kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs en geven een antwoord op de vragen vanuit het maatschappelijk debat over de eindtermen Vakoverschrijdende eindtermen sociale vaardigheden in de derde graad secundair onderwijs (SV) 1 Streven naar het ontwikkelen van relationele veelzijdigheid De leerlingen 1. Ontdekken de voor- en nadelen van verschillende relatievormen in verschillende contexten en maken op basis daarvan keuzes

Secundair Onderwijs Boekoscoo

Leeslijst 1ste graad secundair onderwijs Elk jaar verschijnen er honderden nieuwe boeken. Grappige boeken, spannende boeken, romantische boeken, je vindt ze allemaal in de bibliotheek In deze scriptie voerden we een kritische analyse uit van de nieuwe eindtermen die op 1 september 2019 werden ingevoerd in de eerste graad van het secundair onderwijs. Daarnaast schreven we op basis van het literatuuronderzoek en de kritische analayse enkele mogelijke scenario's bij het doorvoeren van de eindtermen basisgeletterdheid

Nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair

Op zoek naar boeken van Boektoppers voor de eerste graad van het secundair onderwijs? Bekijk de Boektoppers voor graad 1 van het secundair onderwijs Getuigschrift eerste graad secundair onderwijs. 1algemeen - 1accent - 1extra en 2algemeen - 2accent - 2extra 1A - 2A. Vrij Technisch Instituut. Leenstraat 32 | 8800 Roeselare Tel. 051 20 02 88 | Fax 051 20 39 8

Sint-Laurens Secundair Onderwijs Zelzate-Wachtebeke

Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven Janseniusstraat 2, 3000 Leuven | tel. 016 24 05 11 | info@ksleuven.b De reden om leesmotivatie, leesvaardigheid en zijn samenhang in de eerste graad van het secundair onderwijs te onderzoeken is drieledig. Ten eerste vanwege het maatschappelijk belang van een goede leesvaardigheid (Mihandoost, 2012; OECD, 2003) en de dalende trend in leesvaardigheid (De Meyer et al., 2013) De eerste graad van het gewoon secundair onderwijs heeft een A-stroom en een B-stroom met daarbinnen basisopties die er naar streven om dezelfde eindtermen te bereiken. Op die manier bestaat er dus al een brede graad

 • Dashboard verfraaien.
 • Wat te kopen voor 14 jarige.
 • Marokkaanse visrestaurant.
 • A4 Schoudertas.
 • Bebe jou thermobad met standaard.
 • Belangrijkste maatregelen verpleegkundige.
 • Kabelstripmachine zelf maken.
 • Lazada app.
 • Alexandrijnse cultuur.
 • Aubergine kleur combineren.
 • Tapas Rosmalen.
 • Logeren bij de boswachter.
 • Scholl voeten masker review.
 • Conchiglioni Jamie Oliver.
 • Ronald McDonald Huis.
 • Hond bloed uit neus.
 • Fat Kee Den Haag.
 • Babydump Heerlen adres.
 • Een bloemetje voor jou gedicht.
 • Nederlandse zanger boeken.
 • Speed te koop aangeboden.
 • Romy Schneider.
 • Sociaal netwerk opbouwen.
 • Nikon D40 review.
 • Vilvoorde deelgemeenten.
 • Meest verkochte auto Nederland 2020.
 • Beste shoarma Nederland.
 • Barramundi vertaling.
 • Grootspreker.
 • Tiguan nieuw model.
 • Kerstmuts kat.
 • Instagram filters.
 • Gemeente Nigtevecht.
 • Hop kopen.
 • Interval wiskunde grafiek.
 • Rode vlekken in gezicht verminderen.
 • Kalligrafie cursus Nijmegen.
 • Camping Loodsmansduin.
 • Grote blokhut.
 • Zopiclon of temazepam.
 • Kat kwijlt na medicijn.