Home

Nucleaire geneeskunde hart

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt onderzoek gedaan met behulp van stoffen die gering radioactief zijn gemaakt. De radioactieve stof gaat meestal via het bloed naar het te onderzoeken orgaan in uw lichaam. De straling die de stof uitzendt, maakt het mogelijke de werking van het orgaan vast te leggen met behulp van een camera Met behulp van een nucleair onderzoek van het hart wordt de doorbloeding van de hartspier onderzocht. Dit gebeurt tijdens inspanning en in rust. Dit wordt op twee verschillende dagen onderzocht. Zwangerschap Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, neemt u dan contact op met de arts die u heeft verwezen, voor nader overleg. Borstvoedin

In de sectie nucleaire geneeskunde is speciale expertise op het gebied van de diagnostiek van cardiale ziekten aanwezig. De gated-SPECT studies zijn, samen met receptor- en viabilityonderzoek, een specifiek aandachtspunt. De combinatie met cardiale MRI en CT moet uiteindelijk de totale beeldvorming van het hart op een hoger plan brengen Nucleaire geneeskunde Een scintigrafie, wat een ander woord is voor een scan, is een onderzoek waarbij een minimale hoeveelheid radioactiviteit wordt toegediend om beelden te vormen (bv. van het beenderstelsel) en/of de werking van organen te beoordelen (bv. hart, longen, nieren)

Nucleaire Geneeskunde Hart Scintigrafie (Myocard SPECT) Uw behandelend specialist heeft voor u een nucleair geneeskundig onderzoek aangevraagd. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken bij dit onderzoek. Let op! Zwangerschap Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt bij voorkeur niet gedaa De Nucleaire Geneeskunde biedt vele mogelijkheden om nauwkeurigere onderzoeken te doen. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten of hersenaandoeningen. Maar ook op het gebied van kanker: prostaatkanker en eventuele uitzaaiingen kunnen snel en accuraat in beeld worden gebracht

Als de wachttijd voorbij is, neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt opgehaald en naar de ruimte gebracht waar de foto's van uw hart worden gemaakt. U ligt ongeveer 20 minuten met een ontbloot bovenlichaam op uw rug op de onderzoektafel. De camera draait gedeeltelijk om u heen. Hierna maken wij een CT-scan van uw hart, dit duurt enkele minuten Nucleaire Geneeskunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het nakijken van de werking van organen door middel van de toediening van een kleine hoeveelheid radioactiviteit, meestal via een bloedvat. Soms wordt het radioactieve product ingeademd of ingenomen via een vloeistof of maaltijd. Voor sommige onderzoeken moet men nuchter zijn De afdeling Nucleaire Geneeskunde gebruikt radioactieve stoffen voor de diagnostiek en behandeling van verschillende ziekteprocessen. Van die plek (bijvoorbeeld hart, longen, hersenen) kunnen wij afbeeldingen maken voor diagnostische toepassingen. Ook is het soms mogelijk om met het radiofarmacon een ziekte te behandelen Op de dienst Nucleaire Geneeskunde gebeuren beeldvormende onderzoeken van processen in het lichaam met behulp van radioactieve stoffen. Patiënten kunnen hier ook terecht voor de nucleaire behandeling van botuitzaaiingen en een overactieve schildklier. Daarnaast worden er botmetingen uitgevoerd

Nucleaire onderzoeken van het hart. PET-CT centrum folders. Nucleaire Geneeskunde. Aanvullende Informatie Voor Ouders Verzorgers; Beenmergscintigrafie; Behandeling Van Botmetastasen Van Prostaatkanker Met Radium-223; Bijschildklierscintigrafie; Bloedingsscintigrafie; Botdichtheidsmeting uw hart gemaakt. Uw specialist krijgt zo informatie of de bloedvaten in de hartspier (kransslagaderen) het hart van voldoende bloed en zuurstof kunnen Afdeling Nucleaire Geneeskunde Telefoonnummer: (076) 595 30 16 Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur www.amphia.nl Hartspieronderzoek 2- Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis. Myocardscintigrafie bestaat uit de woorddelen myo (spier), card (hart) en scintigrafie, het laatste wijst op het meten en afbeelden van ioniserende straling. Er wordt dus met radioactiviteit een afbeelding gemaakt van de hartspier

Nucleaire Geneeskunde - Het Groene Hart Ziekenhui

De afdeling Nucleaire geneeskunde brengt processen in uw lichaam in beeld. Met behulp van radioactieve stoffen sporen we afwijkingen in verschillende organen op. Dankzij de straling die de radioactieve stof uitzendt, kunnen we met behulp van een gammacamera of een PET-camera een foto maken van de verschillende organen. Dit noemen we een scan Nucleaire geneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling met licht-radioactieve stoffen. Op de afdeling Nucleaire geneeskunde onderzoeken we onder andere de functie, stofwisseling en doorbloeding van inwendige organen, zoals hart, longen, nieren, botten, hersenen, schildklier, maag en lymfestelsel

 1. Veelgestelde vragen Nucleaire geneeskunde. Heeft u een vraag over het Catharina Hart- en Vaatcentrum? Kijk eerst hier of uw vraag al beantwoord is. Mocht u vraag er alsnog niet bij staan, neem dan contact met ons op
 2. Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG). De vereniging is opgericht in 1968 en heeft een multidisciplinair karakter. Haar leden zijn overwegend afkomstig uit de disciplines geneeskunde, farmacie, fysica en (radio)chemie
 3. Nucleaire Geneeskunde in het HagaZiekenhuis. Door de vloeistof zijn uw organen goed te zien met een camera. De nucleair geneeskundige maakt foto's en kijkt of er afwijkingen te zien zijn. U krijgt de uitslag van het onderzoek van de specialist die u doorverwezen heeft
 4. Onderzoeken hart. Een hartscan is een onderzoek op de afdeling nucleaire geneeskunde waarmee met behulp van een licht radioactieve ingespoten stof de functie van het hart in beeld wordt gebracht. De camera detecteert de radioactiviteit en zet deze om in beelden. Er zijn meerdere onderzoeken mogelijk om het hart te onderzoeken. PET-scan hart

PET/CT scan van het hart met ammonia (NH3) onderzoek nucleaire geneeskunde In overleg met uw behandelend arts krijgt u op afdeling nucleaire geneeskunde van Noordwest Ziekenhuisgroep (locatie Alkmaar) een PET/CT-scan van uw hart met radioactief ammonia (NH 3) aangevraagd. Met dit onderzoek wordt de doorbloeding, de beweging en de pompfunctie van d Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van radioactieve stoffen (radiofarmaca) die in zeer kleine onschadelijke hoeveelheden worden toegediend. Deze speurstoffen (tracers) laten toe om de werking van een orgaan of weefsel in het lichaam te meten of in beeld te brengen Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl. Meer informati e-mail: nucl.gen.secr@lzr.nl Nucleaire geneeskunde onderzoekt en behandelt verschillende organen met behulp van radioactieve stoffen. Dankzij de straling (opname, verdeling en uitscheiding van de stof) die zo'n stof uitzendt, beoordelen de specialisten de werking van een orgaan en zien ze waar zieke plekken in het lichaam zijn Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde kunnen we het hart op verschillende manieren onderzoeken en scannen. Allereerst zal bij u een Hartspieronderzoek worden uitgevoerd met de radioactieve vloeistof Tc99m Tetrofosmin. Het kan zijn dat korter dan drie maanden geleden u al een Hartspieronderzoek heeft gehad. Zo niet, dan wordt als nog een.

Nucleaire Geneeskunde LUM

Nucleaire Geneeskunde

Een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde belt u om het onderzoek door te spreken. Het is belangrijk dat u 24 uur vóór aanvang van de eerste onderzoeksdag (dag 1) geen cafeïnehoudende producten eet of drinkt. Denkt u hierbij aan koffie, thee, chocolade of cola. Meteen na het onderzoek op dag 1 mag u deze producten weer eten/drinken Myocardscintigrafie is een onderzoeksmethode naar de doorbloeding van de hartspier met behulp van een SPECT-scan.Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis.. Myocardscintigrafie bestaat uit de woorddelen myo (spier), card (hart) en scintigrafie, het laatste wijst op het meten en afbeelden van ioniserende straling

Nucleaire geneeskunde - Heilig Hart Ziekenhuis Lier

Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde op Zuid 1 hoog. U kunt hiervoor de trap of lift aan de zuidkant nemen. Bij het digitale scherm aan de muur kunt u plaats nemen. U wordt door een van onze medewerkers opgeroepen Hart Bron: Nucleaire geneeskunde. Log in om toegang te krijgen. Hier inloggen Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang: MBRT reeks - Nucleaire geneeskunde Meer informatie. BSL Academy MBRT 2018-2019 Meer informatie. BSL Academy MBRT Hanze. Samenvatting 2 Stralingsfysica periode 1 Nucleaire Geneeskunde P6 Sether Whitepaper Bac Fac eco humedad ,jl Samenvatting P7 EC Participatie theorieles CT-artefacten - Samenvatting Radiologie, NG, RT, MV Nucleaire Geneeskunde Hoofdstuk 4 Loon Samenvatting Algemene Economie Medische vakken leerjaar 1 IV H9 sv - Samenvatting Basisboek integrale veiligheidskunde 3e editie Samenvatting echografie. Dit is een radioactieve stof die wordt opgenomen door de hartspiercellen en ook een kleine dosis straling afgeeft. Deze straling kan worden waargenomen worden met een gamma camera op de afdeling nucleaire geneeskunde. Vergelijking van deze 2 beelden (na inspanning versus in rust) geeft de cardioloog inzicht in de doorbloeding van het hart

onderzoek op dienst nucleaire geneeskunde - AZ Vesalius

Nucleaire geneeskunde verricht radio-actieve onderzoeken bij patiënten in opdracht van specialisten van CWZ Nijmegen. Zo'n onderzoek heet een scintigram of scintigrafie De afdeling Nucleaire Geneeskunde, onderdeel van de afdeling Radiologie, voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee kunnen we bij u eventuele afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we diverse aandoeningen met radioactieve stoffen, zoals NET-kanker, prostaatkanker en schildklieraandoeningen Samenvatting CT Samenvatting periode 2 Actividad Complementaria Dtlstict 2017 d7 en5 Nucleaire Geneeskunde P6 Nucleaire geneeskunde - Samenvatting P6 D NG 02-000 - de basis opgave van periode 2 Samenvatting nieren periode 2 Samenvatting Leerdoelen algemeen recht Samenvatting Cultuur en psychodiagnostiek Samenvatting: boek (e)marketing, Cor Molenaar, college(s) Samenvatting Boekhouden. U kunt van uw foto/scan een kopie op CD-rom krijgen. Deze CD-rom kost € 4,50. U kunt dit niet contant betalen. Wilt u een foto, vul dan het aanvraagformulier met de éénmalige machtiging in. Met deze aanvraag kunt u naar de balie van de locatie Dordwijk, als de foto na mei 2005 gemaakt is. Als uw foto vóór mei 2005 is gemaakt, bel dan eerst met de afdeling Nucleaire geneeskunde via.

Binnen de nucleaire geneeskunde speelt beeldvormend onderzoek van het hart een belangrijke rol. Naast de bekende nucleair geneeskundige onderzoeken van het hart zijn er nieuwe technieken in opkomst. Ook beperkt het onderzoek zich niet alleen meer tot het hart. Vaatwandafbeelding kan mogelijk ook een plaats krijgen binnen de nucleaire geneeskunde Hier vindt u welke behandelingen en onderzoeken Nucleaire Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis verricht In dit boek worden alle aspecten van de nucleaire geneeskunde behandeld: onderzoek en therapie met behulp van radioactieve verbindingen, de bereiding van radioactieve verbindingen, de benodigde apparatuur en stralingsbescherming van patiënt en personeel. In deze uitgave zijn recente ontwikkelingen binnen nucleaire geneeskunde verwerkt, zoals PET/CT en SPECT/CT. Geheel nieuw is een hoofdstuk.

Op de dienst nucleaire geneeskunde - ook 'isotopen' of 'radio-isotopen genoemd - worden onderzoeken uitgevoerd met een minimale hoeveelheid radioactiviteit die niet schadelijk is voor de patiënt. Dit gebeurt meestal met een inspuiting. De patiënt neemt vervolgens plaats onder een camera die de radioactieve straling opvangt en omzet in een afbeelding Instituut Verbeeten levert zorg op het gebied van radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde Radiologie en nucleaire geneeskunde. Onderzoeken We kunnen onder andere onderzoek doen naar uw botten, longen, hart, schildklier of een heel specifiek onderzoek doen om kanker op te sporen. De nucleair geneeskundige beoordeelt de beelden en de uitslag gaat naar uw behandelend arts

Nucleaire geneeskunde is het medisch specialisme dat opnamen van het lichaam maakt met behulp van radioactieve stoffen. Hierdoor kunnen bij de patiënt diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar worden gemaakt, die u en uw behandelend arts belangrijke informatie geven over uw ziekte Op de dienst nucleaire geneeskunde worden onderzoeken gedaan naar de functie, stofwisseling en doorbloeding van inwendige organen zoals het hart, de longen, nieren, botten, hersenen, maag en het lymfestelsel.. Deze onderzoeken gebeuren met behulp van een kleine hoeveelheid licht radioactieve speurstof, die ongevaarlijk is, via een inspuiting in een ader in de arm Opname van uw hart. Na de CT-scan van uw hart volgt de opname van uw hart in rusttoestand (met de radioactieve vloeistof rubidium-82 via het infuus). De laborant maakt meteen een PET-scan, die ongeveer 7 minuten duurt. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen Onderstaande onderzoeken vinden bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde plaats: SPECT myocard. Het myocardperfusie scintigram is een onderzoek waarbij de bloedvoorziening van de hartspier (linkerkamer) tijdens rust en tijdens inspanning zichtbaar gemaakt (opnames) wordt met behulp van een zeer geringe hoeveelheid radioactieve stof die via een naaldje in de arm wordt toegediend Wanneer uw hart tijdens de inspanningsproef maximaal belast is, wordt de radioactieve stof ingespoten via een infuuslijn. Na het onderzoek begeeft u zich naar de dienst Nucleaire Geneeskunde, waar de opnames zullen starten 1 uur na injectie

Nucleaire Geneeskunde - Adr

Je werd door jouw arts doorverwezen voor een ventriculografie. Met dit onderzoek wordt de pompfunctie van het hart berekend. Voorbereiding Je hoeft niet nuchter te zijn. Verloop van het onderzoek Je krijgt een eerste injectie met een product dat zich bindt op de rode bloedcellen. Na deze eerste injectie moet je 20 tot 30 minuten wachten Nucleaire Geneeskunde is het medisch specialisme dat lichamelijk onderzoek verricht met behulp van radioactieve stoffen. Hierdoor kunnen bij de patiënt diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar worden gemaakt Onderzoeken nucleaire geneeskunde. Overzicht van nucleaire onderzoeken. Toont zo eventuele problemen met de pompfunctie van het hart. Niet gevaarlijk. Nucleaire geneeskunde gebruikt zeer kleine hoeveelheden radioactieve stoffen om de werking van een orgaan of weefsel in het lichaam te meten of in beeld te brengen. Laatste aanpassing:. Hart en vaten. Ejectiefractiemeting; FDG PET-CT met Koolhydraatvrij-voorbereidingsdieet; Ziekenhuislocatie Hengelo Nucleaire geneeskunde. Telefoonnummer 088 708 56 70; Faxnummer 088 708 56 78 ; Adres Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo; Website Nucleaire geneeskunde; Routenummers.. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden met behulp van licht radioactieve stoffen, die onschadelijk zijn en maar kort in het lichaam blijven, afwijkingen opgespoord. Dankzij de straling die de radioactieve stof uitzendt, kan de nucleair geneeskundige afwijkingen op een scan herkennen

Wassenaar: Wikis, villa eikenhorst wassenaar maps

De onderzoeken die medisch nucleair werkers doen variëren van routinematige skeletonderzoeken tot bepaling van de pompkracht van het hart en speciale driedimensionale onderzoeken. De onderzoeken die op de afdeling nucleaire geneeskunde plaatsvinden zijn in tegenstelling tot de onderzoeken op de röntgenafdeling geen anatomische onderzoeken,maar functionele onderzoeken Samenvatting Samenvatting Nucleaire geneeskunde Periode 6. Leerdoelen periode 6: - Herkennen en benoemen van normale structuren op myocardperfusie SPECT reconstructies en op een EF bepaling - Herkennen en benoemen van veel voorkomende afwijkingen op een myocard-SPECT en een EF-bepaling - Principe van gated-SPECT-onderzoek en EF bepaling verklaren en. Het kan zijn dat je sommige hart- of longmedicatie gedurende 24 uur voor het onderzoek moet stoppen. Bespreek dit met jouw cardioloog of met de arts van de dienst nucleaire geneeskunde. Rustonderzoek (rust): Je moet nuchter zijn. Je mag eventueel wel een glaasje water drinken, maar neem zeker geen koffie noch thee Op de afdeling Radiologie wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde maken we gebruik van radioactieve stoffen. De hoeveelheid straling die wordt gebruikt voor de onderzoeken is relatief klein. De kans dat schade in het lichaam ontstaat is dan ook zeer klein Nucleaire Geneeskunde vacatures. Student (m/v), Mbb'er Nucleaire Geneeskunde, Fellow Nucleaire Geneeskunde en meer op Indeed.co

Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Op deze afdeling wordt zowel de binnenkant als de buitenkant van het lichaam in beeld gebracht met behulp van verschillende apparatuur en technieken. Aan de hand van deze beeldvorming kunnen diagnoses gesteld worden en diverse aandoeningen behandeld worden Nucleaire Geneeskunde; Hart scan in rust; Hart scan in rust. Code. NUC.011. Versie. 260819. Stuur door Favoriet Lees voor Folder openen ×. Functie inhoud De huidige formatie bestaat uit 8 nucleair geneeskundigen. Het specialisme wordt in de volledige breedte (diagnostiek en therapie) uitgeoefend. Als nucleair geneeskundige bent u primair werkzaam binnen de sectie Nucleaire Geneeskunde en bent u onderdeel van de opleidings- en onderwijsgroep (studenten, aios en fellows). De uitdagende werkomgeving is gericht op persoonlijke. Nucleaire Geneeskunde / Onderzoeken / Hart en bloedvaten. Moeilijk leesbaar? Myocardperfusiescintigrafie. Radiofarmacon: Technetium-99m-tetrofosmine OF Thallium-201 Nuchter? Ja. U mag de voorgaande 24 uur geen cafeïnehoudende producten ingenomen hebben zoals cola, koffie, thee en chocolade HENGELO - Ziekenhuis ZGT investeert in de nucleaire geneeskunde in haar vestiging in Hengelo. Een nieuwe hartscan is aangeschaft. Deze is niet alleen sneller en gebruiksvriendelijker voor de.

Hartscan na inspanning en na rust SKB Winterswij

Daarom Nucleaire Geneeskunde bij Reinier. Onze afdeling Nucleaire geneeskunde werkt nauw samen met een aantal andere ziekenhuizen in de regio. Samen bieden wij bijvoorbeeld PET-CT-scans en SPECT-CT-scans aan. Op deze manier bent u altijd zeker van de beste zorg van de hoogste kwaliteit Informatiefolders Radiologie & Nucleaire geneeskunde Op deze pagina vindt u alle informatiefolders van de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. Bij het maken van uw afspraak ontvangt u de folder die voor uw onderzoek van toepassing is Nucleaire geneeskunde. 2 U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en nucleaire Met name vetrijk voedsel stimuleert de darmen en galwegen waardoor het hart duidelijker zichtbaar wordt op de opnames. Neemt u bijvoorbeeld een boterha Nucleaire geneeskunde • ≠ Radiodiagnostiek -Afbeelden van anatomie -Rontgenstraling opgewekt in röntgentoestel -(Echo/MRI) -hart -darmwand -lever, milt -(actieve) spieren -uitscheiding via nieren naar de blaas. Voorbeelden PET/CT scans Longtumor. Morbus Kahler Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde onderzoeken we de functie en afwijkingen van diverse organen met behulp van verschillende radioactieve stoffen. Een Nucleair onderzoek is een veilige manier van onderzoeken. Er wordt een zo laag mogelijke dosering radioactieve stof gebruikt

Nucleaire Geneeskunde - Heilig Hart Leuve

Nucleaire Genenskunde is onderdeel van de afdeling Beeldvorming. De afdeling Beeldvorming is ontstaan uit het samengaan van de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. De afdeling zorgt voor diagnostiek met behulp van de modernste beeldvormende technieken. Alle vormen van conventioneel röntgenonderzoek, magneetresonantie (MRI), nucleaire diagnostiek, echografie, computer tomografie (CT. Op deze manier kan men de vorm en de werking van veel organen onderzoeken: het beenderstelsel, het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de schildklier, enz. Het team van de dienst nucleaire geneeskunde zal u begeleiden tijdens het onderzoek en u informeren over alle aspecten van het onderzoek Medewerkers met het vakgebied Radiologie, Nucleaire Geneeskunde & Medische Beeldvorming Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten

Nucleaire Geneeskunde brengt de werking van uw lichaam in beeld. Met behulp van radioactieve stoffen worden eventuele afwijkingen in verschillende organen opgespoord. Om het orgaan of lichaamsdeel vervolgens in beeld te brengen wordt er een foto gemaakt door middel van een gammacamera Nucleaire geneeskunde berust op het toedienen van een hoeveelheid radioactieve stof die door zijn straling laat zien waar in het lichaam die stof terecht komt. Om bruikbaar te zijn moet de tracer aan bepaalde eisen voldoen. Hieronder zie je apparaten die worden gebruikt voor het toedienen van tracers

Christian Merckx - Heilig Hart Ziekenhuis Lier : Heilig

Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde om een nieuwe afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen naar het afsprakennummer van het ziekenhuis: 033 - 850 60 70. Meer informatie Overzicht van de trends en stand van zaken binnen de nucleaire geneeskunde Nucleaire geneeskunde Nucleaire geneeskunde. Lees voor (0344) 67 44 75. Route 14 Ons team Bij het specialisme Nucleaire geneeskunde Hart scintigrafie (ejectie-fractie) Hart Scintigrafie (Myocard SPECT) Long Scintigrafie Scan van de.

Samenvatting - Nucleaire geneeskunde hoofdstuk 14 - hart 21. Samenvatting - Stralingsdeskundigheid - periode 5 - doele In de nucleaire geneeskunde wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen om het lichaam in beeld te brengen voor diagnostiek en de behandeling van ziekten. De radioactieve stoffen kunnen worden geïnjecteerd, ingeademd of via voedsel of een capsule worden toegediend, afhankelijk van het te onderzoeken orgaan Nucleaire geneeskunde Inleiding Uw behandelende arts heeft voor U een onderzoek aangevraagd op de dienst Nucleaire geneeskunde. U vindt hier algemene informatie over het verloop van uw onderzoek. Praktische gegevens Dienst Nucleaire geneeskundeMeestal worden de beelden dezelfde dag beoordeeld. Er Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven. Op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde worden verschillende beeldvormende onderzoeken uitgevoerd. Afhankelijk van het gevraagde onderzoek wordt met behulp van röntgenstralen (röntgenfoto, CT, mammografie, doorlichting), geluidsgolven (echografie) of magneetvelden (MRI) het lichaam in beeld gebracht. Indien nodig kan de radioloog ook een punctie of een interventiebehandeling. Veelgestelde vragen over Nucleaire geneeskunde. Op deze pagina vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over nucleaire onderzoeken en behandelingen. Heeft u een vraag die niet in de lijst staat, neem dan gerust contact op met de dienst Nucleaire geneeskunde

Principe van nucleaire geneeskunde Het principe van nucleair geneeskundige onderzoeken is eenvoudig. Aan de patiënt wordt een bepaalde chemische stof (in het vervolg ook tracer of radiofarmacon genoemd) meestal intraveneus toegediend, die specifiek zijn weg zoekt naar een orgaan of een structuur in het lichaam die men wil bestuderen of opsporen PET(-CT)-scans bij nucleaire geneeskunde Een PET-scan is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof afwijkingen in het lichaam kunnen worden opgespoord. Een CT-scanner werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van de anatomie van het lichaam Nucleaire geneeskunde is een beeldvormende techniek die, net als bij röntgenonderzoek, gebruik maakt van straling. De patiënt zelf is de bron. De stralingsbron bevindt zich dus niet buiten de patiënt. Door het gebruik van radioactieve stoffen kunnen we de werking van een orgaan of orgaansysteem afbeelden

Sessie 22 Toekomstperspectieven voor workflow

Nucleaire geneeskunde - Radboudum

Nucleaire geneeskunde Isotopen Op de dienst nucleaire geneeskunde kan een afbeelding worden gemaakt van de werking en functie van verschillende organen in het lichaam. Hier ligt dan ook het grote verschil met de meeste andere medische beeldvormingstechnieken (zoals RX, CT, echo, NMR), welke meestal eerder de fijne anatomische details bestuderen Nucleaire Geneeskunde kijkt met verschillende apparaten en technieken naar de binnenkant van het lichaam. Door de huid heen worden beelden gemaakt van spieren, botten en organen. Artsen gebruiken deze beelden om diagnoses te stellen en bij het opereren. Nucleaire Geneeskunde gebruikt radioactieve stoffen bij de onderzoeken en behandelingen Sandra Heskamp Renato Valdés Olmos Ben Bulten Themanummer Het translationele en interdisciplinaire in de Nucleaire Geneeskunde Inhoud Radioembolisatie met holmium-166: een brug tussen nucleaire geneeskunde en interventieradiologie J. Roosen, M. Arntz, M. Janssen, J. Fütterer, J. Nijsen Tumor-gerichte tracers voor beeldgestuurde operatieve ingrepen: van laboratorium naar operatiekamer M. Bij een onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt de werking van organen bestudeerd. Hierbij krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Deze stof hoopt zich op in het te onderzoeken orgaan. Met behulp van een gammacamera wordt dit, door het maken van foto's, zichtbaar gemaakt In dit boek worden alle aspecten van de nucleaire geneeskunde behandeld: onderzoek en therapie met behulp van radioactieve verbindingen, de bereiding van radioactieve verbindingen, de benodigde apparatuur en stralingsbescherming van patiënt en personeel. In deze uitgave zijn recente ontwikkelingen binnen nucleaire geneeskunde verwerkt, zoals PET/CT en SPECT/CT

vergunning voor ioniserende straling VeldenGHZ neemt nieuwe en snellere CT-scan in gebruik - WeekbladZiekenhuis Rivierenland - Medewerkers

Nucleaire Geneeskunde - Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart

In de nucleaire geneeskunde wordt met behulp van licht radioactieve stoffen de werking van vooral organen onderzocht en in beeld gebracht.Zo kunnen eventuele afwijkingen opgespoord worden. Afhankelijk van het orgaan of lichaamsdeel dat onderzocht wordt, worden de radioactieve stoffen ingespoten, ingeademd of via eten opgenomen Wat is een scan op de dienst nucleaire geneeskunde - isotopen? Een scan op isotopen heet een scintigrafie.Dit is een onderzoek waarbij een minimale hoeveelheid van een radioactieve stof in het lichaam gebracht wordt om beelden te kunnen maken en/of de werking van organen te beoordelen

Folders Nucleaire Geneeskunde - Het Groene Hart Ziekenhui

Diagnostiekaanvraag Radiologie en Nucleaire Geneeskunde invullen. LET OP: Ingevulde diagnostiekaanvraag opslaan door op de printknop te klikken en het bestand te versturen naar 'opslaan als pdf'. Aanvraag en bijlagen tot 25MB digitaal verzenden via de knop 'Direct diagnostiek aanvragen' en de optie 'Aanvraag uploaden' of mailen, eventueel faxen of per post verzenden Via onderstaande link gaat u naar de website AIOS in het UMCG, onderdeel Nucleaire Geneeskunde. Gerelateerde informatie AIOS in het UMCG - Nucleaire Geneeskunde; Deel dit: Contact. Volg ons op sociale media. Naam * E-mail.

Myocardscintigrafie - Wikipedi

Dit doen we vanuit onze kernwaarden: professioneel, open & transparant en met hart & ziel. Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet', waarborgen wij samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De afdeling Nucleaire geneeskunde is onderdeel van de RVE Beeldvorming Aan het woord is Wim Oyen, hoogleraar Nucleaire Geneeskunde Humanitas Universiteit en Radboudumc Nijmegen, nucleair geneeskundige Rijnstate Arnhem en president van de European Association of Nuclear Medicine. 'Mijn Europese vakgenoten vragen me geregeld naar de voortgang van de PALLAS-reactor. Ze zijn, net als ik, doordrongen van het belang van deze nieuwe reactor. Ze weten dat [ verschillende organen te onderzoeken: het beenderstelsel, het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de schildklier, enz. Het team van de dienst nucleaire geneeskunde zal u begeleiden tijdens het onderzoek en u informeren over alle aspecten van het onderzoek. Als u vragen hebt, aarzel niet om deze te stellen 11 juni 2020 *Update* Telefoonstoring verholpen. Vanwege een storing bij Vodafone is het Maastricht UMC+ telefonisch niet bereikbaar. De Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Hart Hulp (EHH), Intensive Care (IC), Verloskamers, Acute Opname Afdeling (AOA) en de verpleegafdelingen zijn bereikbaar via tijdelijke telefoonnummers De afdeling nucleaire geneeskunde Pagina 1 van 10 DE AFDELING NUCLEAIRE GENEESKUNDE M. van Olffen Docent nucleair geneeskundige technieken 2001, revisie 2, juli 2012 1 INLEIDING Je hebt de keuze gemaakt een opleiding te volgen met doel een beroep te leren waarmee je later in een gebied van de gezondheidszorg kunt gaan werken

Nucleaire geneeskunde - Wikipedi

Nucleaire Geneeskunde Radio-isotopen Market Size vermoeden tijd van 2021-2026: - puntsgewijs onderzoek van de wereldwijde omvang van de markt, lokale en nationale niveau markt, Top makers, marktaandeel, groei, Trends, Written by Kaden Berrington - Last updated: January 24, 2021 De SPECT-CT is een joint venture van de diensten nucleaire geneeskunde en radiologie van AZ Maria Middelares. Voor PET/CT-scans is er een samenwerking met PET-centrum West-Vlaanderen campus Groeninge, waarbij onze artsen één dag per week werkzaam zijn in het PET-centrum voor de patiënten doorverwezen vanuit AZ Maria Middelares Binnen deze eenheid wordt er met alle 166 collega's, waarvan 9 MBB'ers Nucleaire Geneeskunde, op een professionele en tegelijkertijd gezellige en betrokken manier samengewerkt. De samenwerking is open en iedereen zoekt elkaar makkelijk op. Het team bestaat uit onder andere radiologen, nucleair geneeskundigen, AIOS (arts assistenten in opleiding tot specialist), MBB'ers en administratief.

Nucleaire Geneeskunde - Instituut Verbeete

Nucleaire geneeskunde. Maagontlediging is een onderzoek, waarbij gekeken wordt met welke snelheid voedsel via de slokdarm en maag naar de darmen wordt getransporteerd. U krijgt een pannenkoek te eten met een geringe hoeveelheid radioactieve stof (Technetium) De nucleaire geneeskunde is er, in tegenstelling tot veel andere onderzoeken, niet op gericht om een afbeelding van diverse organen te maken. Bij nucleaire geneeskunde gaat het om het functioneren van de organen. Dit kan met behulp van radioactiviteit beoordeeld worden. Een kleine hoeveelheid radioactieve stof wordt ingespoten, ingeademd of. Koop Nucleaire geneeskunde van Broek, Wim van den met ISBN 9789036814522. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

Medewerkers met het vakgebied Ademhalingsstelsel | Zoek
 • Twirling baton.
 • Paleis Soestdijk Sinterklaasjournaal.
 • Tips fotoshoot fitness.
 • Dáin Ironfoot.
 • Drents heideschaap melk.
 • Vertanding scooter kapot.
 • Planeten op een lijn 2019.
 • App foto in foto plaatsen.
 • Teakhout latten.
 • Grootste zeeën ter wereld.
 • Aardappel gehaktschotel.
 • Goedkope survival spullen.
 • Citroenboom bladeren vallen af.
 • Mussolini beleid.
 • Hoeveel tankstations zijn er in België 2020.
 • Brother dcp j4120dw cartridges vervangen.
 • Origineel kinderfeestje thuis 9 jaar.
 • Geschiedenis kinderopvang vanaf 1800.
 • Ik ben bekend met synoniem.
 • Energizer volwassenen online.
 • XXL teddybeer I love you.
 • Replica Zellige tegels.
 • Wat is parasailing.
 • Politieacademie film.
 • NARS Blush Mini.
 • Golf 7 R blauw.
 • CenterParcs Gelderland.
 • PC Card.
 • Alex Schrijver.
 • BMW 1 Coupé.
 • B2B segmentation.
 • Crystal skin.
 • Geranium macr Spessart.
 • Studio inrichten IKEA.
 • New Forest Pony.
 • Koekblik met koekjes.
 • Simona Halep wiki.
 • Briden medisch.
 • League of Legends Gromp buff.
 • Hoeveel tanden heeft een hond.
 • Tupperware wasemmer YouTube.