Home

Kijkwijzer rekenles

Welkom op de officiële website bij het boek 'Effectief rekenonderwijs op de basisschool'. Download hier materialen en samenvattingen of bekijk de scholing Deze kijkwijzer maakt het mogelijk om gericht te kijken en feedback te ontvangen. De leerkracht zorgt ervoor dat werkpunten uit voorgaande lesobservaties in het bovenste vak worden genoteerd. De leerkracht kan vragen om op een specifiek lesonderdeel te letten of op specifieke punten Kijkwijzer Deze kijkwijzer kan gebruikt worden door leraren in het primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) die elkaars lessen bezoeken. Doel van deze kijkwijzer: - een beeld krijgen van hoe de rekenlessen worden opgebouwd, ingevuld en uitgevoerd. De bedoeling is dat de observerende en de geobserveerde leraar met elkaar hierover in gesprek gaan Met de hulp van wetenschappers ontwikkelde Kijkwijzer daarom zeven leeftijdscategorieën: alle leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Deze helpen je als ouder om zelf een beslissing te maken over welke beelden (niet) schadelijk zijn voor jouw kind Kijkwijzer rekenen wiskund

EDI kijkwijzer . EDI controleren van begrip . EDI combinatiegroep . EDI regels . EDI stemvolume . EDI voordoen-nadoen . EDI lesvoorbereiding (kort) EDI lesvoorbereiding (lang) EDI Inhoud wisbordjes . EDI Afstandsonderwij Kijkwijzer voor YouTube Hilversum, 1 november 2020 Naar aanleiding van de gewijzigde Mediawet wordt door het NICAM een aangepaste Kijkwijzer ingevoerd: Kijkwijzer Online. The Painted Bird: eerste 18 film in de bioscoop Hilversum, 15 oktober 2020 The Painted Bird is de eerste 18 film die dit jaar in de zalen draait sinds de introductie van de nieuwe leeftijdscategorie begin dit jaar Expliciete Directe Instructie (EDI) helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken, waardoor zij succeservaringen opdoen

Observatie- lijst effectieve instructie rekenles groep 3-8 Author: MC Salazar Last modified by: MC Salazar Created Date: 6/14/2011 10:18:00 PM Other titles: Observatie- lijst effectieve instructie rekenles groep 3- Internetwijzer Basisonderwijs is een praktische internetgids voor het basis- en speciaal onderwijs

Kijkwijzer . 1. Interactievaardigheden Rekenen: probleemoplossend gedrag stimuleren met Meten en meetkunde . Vaardigheid . Zorg voor een doelgericht betekenisvol rekenprobleem: een vraag, een probleem, een conflict, een uitdaging. Zorg dat dit rekenprobleem past bij de interesse, behoefte en niveau van de kinderen en da Verliefde-getallen-met-bijtjes Juf Saskia heeft voor groep 3 verliefde harten me De school hanteert een eenduidige rekendidactiek bij rekenlessen en/of rekenen in de vakken. De school stemt het onderwijsaanbod voor rekenen binnen de diverse leerroutes af op de (spe-cifieke) onderwijsbehoeften van de rekenzwakke leerlingen. 4.3 Inrichting van het rekenonderwij Deze kijkwijzer maakt het mogelijk om gericht te kijken en feedback te ontvangen. De leerkracht zorgt ervoor dat werkpunten uit voorgaande lesbezoeken in het bovenste vak worden genoteerd. De leerkracht kan vragen om op een specifiek lesonderdeel te letten of op specifieke punten De Kijkwijzer is een van oorsprong Nederlands hulpmiddel, waarmee kan worden nagegaan of het kijken naar een film, televisieprogramma of Computerspel mogelijk schadelijk voor kinderen is (filmkeuring).Het hulpmiddel is tevens de richtlijn voor eventuele strafbaarheid in de categorie vanaf 16 jaar en kan hiervoor gebruikt worden door de rechter

51 leermiddelen gevonden over kijkwijzer, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Elke leerkracht is op zoek naar die manier van lesgeven die goed bij de leeftijdsgroep past. Dat geldt ook voor kl. Ik ben zelf een groot voorstander van lesgeven aan kl waarin spel en het opdoen van ervaringen en experimenteren met materialen tot de basisprincipes behoren. Toch verdienen kl ook duidelijke lessen waarin hen iets.. Oeps, niet in de roos. De pagina die je bezoekt, is niet of niet meer beschikbaar. Wel hebben we andere waardevolle informatie die je kunt vinden via het menu of de zoekfunctie bovenin

De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Het IGDI-model is een variant op het Directe Instructie mode De PO-Raad heeft in 2014 een inventarisatie gemaakt van observatie-instrumenten in het primair onderwijs. Deze 'Wijzer over zien en kijken' bood een overzicht van beproefde lesobservatie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij de professionalisering van leraren. In 2016 is dit overzicht geactualiseerd

Downloads - Effectief Rekenonderwij

Vaak als ik met juffen en meesters in gesprek ben gaat het over eigenaarschap van leerlingen. Wat is ervoor nodig om kinderen te laten ervaren dat ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun leren? Ik kwam op een aantal sleutels voor kinderen: 1. Ik moet ruimte krijgen om het (op mijn manier) te doen. Vaak zie ik leerkrachten die heel hard werken, kinderen begeleiden en helpen. En ongemerkt. Individuele signaleringslijst gedrag Individueel observatieschema werkgedrag Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema Individueel formulier sociaal gedrag voor kl Individueel formulier persoonlijkheid voor kl Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen Individueel observatieformulier voor technisch lezen Individueel formulier zelfbeeld bij de leer- en werkhouding. Lesideeën voor rekenactiviteiten met kl. Tellen, getalbegrip, meten, meetkunde, telliedjes en versjes. Alles over beginnende gecijferdheid

In duidelijke stappen wordt uitgelegd hoe een effectieve rekenles eruit dient te zien. Heerlijk praktisch, erg overzichtelijk en vooral leerzaam!' Download Kijkwijzer Download Stappen. Hoofdstuk 3 Download Doelenkaart Download Herinnering Download Matrix Download Recept (Hokjes) Download Recept (Leeg) Hoofdstuk Het rekenproces in de rekenles - protocol ERWD. Korstiaan Karels. Leren vermenigvuldigen: meer dan tafels leren! Martie de Pater. De leerlijnen de baas. Martie de Pater. Rekenonderwijs in groep 1-2. Ceciel Borghouts. Koppeling tussen verhaal en som. Ceciel Borghouts. Criteria keuzeproces methode rekenen daaropvolgende rekenles(sen). Het lesvoorbereidingsformulier en de Kijkwijzer zijn belangrijke instrumenten om het oefenen vorm te geven. Het lesvoorbereidingsformulier is dusdanig ingedeeld dat het aansluit bij de verschillende fases van een les. Bij elke fase zijn tips en aandachtspunten gegeven

Kijkwijzer rekenen. Gericht kijken en ontwikkelen - PDF ..

Kijkwijzer 7. Planning voor schooljaar 2014-2015 . 4 1. Visie Wij willen het rekenonderwijs aan alle leerlingen op een plezierige en zinvolle manier, passend bij hun eigen leermogelijkheden, kunnen aanbieden. geeft rekenles volgens het IGDI-model; (zie bijlage 1 IGDI-model 17-mrt-2019 - Deze pin is ontdekt door Monique Wiersma. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

ontwikkeling in de rekenles kunnen bevorderen. Met deze scaffolding-strategieën zetten leerkrachten de taalontwikkeling metaforisch gezien 'in de steigers'. In de afgelopen decennia is er in toene-mende mate aandacht voor de rol van taal bij het leren van rekenen-wiskunde. Zowel internationaal (NCTM, 2000) als nationaa III Kijkwijzer Differentiëren in de rekenles 204 IV Aanbieders van het GROW traject 215 Inhoudsopgave. Voorwoord. 6 Voorwoord Aanleiding voor dit boek Goede rekenvaardigheid is zeer belangrijk voor het dagelijks functioneren en de verdere (school)loopbaan van kinderen Les om te bekijken met de Kijkwijzer Snappet. Les om te bekijken met de Kijkwijzer Snappet. Skip navigation Sign in. Een rekenles in groep 8 - Duration: 14:20. basisschool De Piramide 12,987. nen leren van elke rekenles. De kracht van goede feedback Reflecteren in de rekenles GOEDE FEED-BACK TIP Gebruik mini white-boards of geplastificeerde A4-tjes tijdens de instruc-tie waarop alle leerlingen hun antwoord schrijven bij een vraag die je stelt. Op deze wijze zie je wat alle leerlingen weten, begrijpen en kunnen Auteur: Drs. Miriam Klamer-Hoogma isbn: 978-90-01-80954-6 www.klassenmanagement.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Klassenmanagement - Aanvullende.

Schema dagplanning + voorbeeld + Kijkwijzer voor de hoeken (onderbouw) + Rekenles tellen met auto's (groep 1/2) + Skelet van wattenstaafjes (alle groepen) Rating: 4.5833333333333 sterren . 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren. Stemmen. 12 stemmen Maak een Gratis. Online spelletjes klokkijken voor het basisonderwijs. Klokken met wijzers en digitale klokken zoals Stop de Klok, Zeg de Tijd en andere klokspellen Leraar24.nl helpt jou als leergierige leraar te groeien in je vak. Onze kennis en praktijkvoorbeelden zijn direct toepasbaar voor iedereen die werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs

In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen Voer dit geleidelijk in vanaf de eerste rekenles en streef ernaar dat de leerling dit uiteindelijk zelfstandig en automatisch doet; ook bij huiswerk. Bied getalbeelden altijd op dezelfde manier aan. Begin niet met het leren tellen en rekenen aan de hand van allerlei realistische rekenmethodes met verschillende rekenmaterialen zoals rekenstaafjes, blokjes, enz

Onderwijsenzo

Classificaties uitgelegd - kijkwijzer

 1. Maak een kijkwijzer voor de kinderen zodat ze de vogels in de volière kunnen opzoeken en aankruisen (idee: Fia Veninga) Aankleding van de klas. In de winter. Maak er een winterse sfeer van. Hang sneeuwvlokken op in de klas door wattenbolletjes te rijgen aan wit draad
 2. Het reken-wiskundeprogrammaMet Sprongen Vooruit. Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs
 3. Kijkwijzer bij het IGDI model. Voor als anderen komen kijken maar ook als checklist voor jezelf. Kijkwijzer
 4. ACCENTEN in de rekenles. De accenten van een goede rekenles zijn geen fases die na elkaar komen. (zoals concreet, schematisch, abstract) Het is geen OF OF verhaal maar een EN EN verhaal. Verkennen: Functioneel rekenen info achterkant kijkwijzers.

Kijkwijzer rekenen wiskunde - Opleidingsschool de

31-mrt-2015 - IGDI model Kijkwijzer Spelling. Kijk voor meer informatie (video en artikel) ook o Rekenen-oefenen.nl: Groep 5: Klokkijken. Uw browser ondersteunt niet de html5 video tag van een rekenles: geen kijkwijzer, een globale kijkwijzer en een gestructureerde kijkwijzer. In elke conditie werd de video bekeken door twee vrouwen en twee mannen, die tijdens het kijken hun gedachten onder woorden brachten. Na afloop werden interviews afgenomen. De resulterende hardop-denkpr otocollen en interviewuitspraken werden. de rekenlessen Vanaf groep 1-2 wordt er elke dag 20 minuten gerekend. Vanaf halverwege groep 3 tot en met groep 8 wordt er een uur per dag gerekend. Plan extra tijd in voor zwakke rekenaars. Leerlingen met een rekenachterstand hebben een uur extra tijd per week nodig. Het werken met de nieuwe rekenmethode vraag

Thema Sprookjes voor de onderbouw van de basisschool. Met lesideeën voor rekenen, fonemisch bewustzijn en woordenschat met verhaalplaten. Ook leuk voor groep 3 bij kern 5 van Veilig leren lezen Hoe pas je de kern van deze directe instructie toe in de rekenles? Op de volgende pagina vindt u een kijkwijzer waarmee u kunt bepalen of de rekenles voldoet aan de principes van directe instructie. Een toelichting op de verschillende lesonderdelen vindt u op bladzijden daarna. 1 Informatie over het populaire spel jeu de boules (petanque). Hoe werkt het spel? Wat zijn de spelregels, benodigdheden en het laatste jeu de boules nieuws Nickelodeon - Cijfers Leren. Je kan rekenen op je Nick Jr. vrienden om je rekenles te geven in deze vijf afleveringen! Tel kometen met Team Umizoomi,.. Rekenles, Margriet, Visser, Svib, Windesheim, Windesheim.nl; READ. SVIB en effectieve instructie tijdens rekenles in - OSO Windesheim De kijkwijzer (directe instructiemodel) is ondersteunend bij het geven van effectieve. instructie tijdens de rekenles. o Helemaal mee eens

Downloads - Onderwijsge

Actueel - kijkwijzer

De vertaalcirkel in de rekenles werken aan een beter begrip van de bewerkingen en strategieën en een beter voorstellingsvermogen bij contextsommen. Download Bestand (PDF) Marjolein Damstra (Student) Wij hanteren het label Open Access voor onderzoek met een Creative Commons licentie Bijlage 2. Vragenlijst leerkrachten na het volgen van een SVIB traject. Hallo collega, Je hebt de afgelopen periode een SVIB traject gevolgd om het geven van effectieve. instructie tijdens de rekenles te verbeteren.Graag wil ik weten of het geven van. effectieve instructie tijdens de rekenles verbeterd is na het volgen van een SVIB traject.. Wil je de vragenlijst nog een keer voor mij invullen

Het inzetten van het observatie-instrument Mijnschoolteam. Het scoren van de leraar vindt plaats in de groep waar zij les aan geeft. Vooraf moeten er een aantal duidelijke afspraken gemaakt worden met de leraar over de les die geobserveerd wordt Vakblad JSW (Jeugd in School en Wereld) informeert je over de laatste ontwikkelingen in het basisonderwijs en vertaalt deze naar de praktijk Online klpelletjes en klpellen voor kl, zoals Simon Says, Dieren Mozaïek, Lijntjespuzzels, 4 op een rij en andere klpellen

www.bco-onderwijsadvies.nl Whitepaper Maart 2019 Stimuleren van executieve functies in het basisonderwijs: de hele dag door? Executieve functies hebben veel invloed op schoolprestaties • Vanuit een kijkwijzer rekenlessen observe ren, op eigen school en een andere school. • Vergelijken van digitale producten, gangba re rekenmethodes en materialen en een bewuste keuze kunnen maken welke methoden en materialen passend zijn voor je eigen school. • Zitting nemen in rekenwerkgroep op je eigen school. Module C (expert Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Leerwegen en profielen Basis, kader, gemengd, theoretisch Profiel Groen Profiel Zorg & Welzijn Profiel Diensten en Producten Bijzonderhede Bij activerende directe instructie doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie

C. KIJKWIJZER EFFECTIEVE LEERTIJD (voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) winstpunt werkpunt actiepunt 1 De school maakt een bewuste keuze waarom en op welke wijze zij wil werken aan 'Eff ectieve leertijd'. + ± - 2 In elke groep wordt door de leerkracht bewust en gericht gewerkt aan een eff ectief gebruik van de leertijd. + ± 31-okt-2013 - Op welke manieren kun je video inzetten in je les? Wanneer is dit effectief? Hoe maak je zelf een video Het kan dan een opmaat zijn naar de rekenles uit de methode waar tafels een onderdeel van zijn. Pas als ik een aantal tafels in afzonderlijke lessen heb behandeld, voeg ik er wel een zelfstandige verwerking aan toe en gebruik ik de werkbladen, die ik gelamineerd heb en laat rouleren, of laat ik kinderen met een schoudermaatje samen inoefenen met doosjes met flitskaartjes en spelletjes JAARPLAN 2019 - 2020 School Piet Bakkerschool SO & VSO Datum 19-09-2019 Inleiding Dit is het jaarplan 2019-2020 van de Piet Bakkerschool in Sneek. In dit jaarplan beschrijven wij onze ambities en doelen voor komend schooljaar. Het team van de Piet Bakkerschool werkt met passie en plezier vergroot worden tijdens de rekenlessen in unit 3? Uit het literatuuronderzoek blijkt dat effectieve feedback geven de rekenopbrengsten kan verhogen. Feedback Bovendien is er vorig jaar een kijkwijzer afgenomen om te kijken hoe Hoofdstuk 1: inleiding . 6 Meesterstuk Ingrid de Rijbe

Video: Downloads - Directe Instructi

Rekenen - Internetwijzer basisonderwijs

Bijlage: Kijkwijzer L&E De opzet van het schooljaarplan is gericht op de kern van ons werk; het pedagogisch didactisch handelen. De aanpak is daarbij gericht op samenhang en verdieping. Door samenhang te bieden krijgt het voor leerkrachten meer betekenis bij hun dagelijks werk en is de ontwikkeling breed toe te passen

De Rekenonderwijsontwikkelaar - De Onderwijsontwikkelaar29 beste afbeeldingen over IGDI MODEL op PinterestSVIB en effectieve instructie tijdens rekenles inMeester Rik - Rekenen en Wiskunde
 • Eettafel smalle ruimte.
 • Vogels leren tekenen.
 • Grootste overval Spanje.
 • Super Mario spelletjes.
 • Ambergrijs kleur.
 • BBQ afdak maken.
 • Beste merken cv ketels.
 • Misantroop antoniem.
 • Pixelhobby pakket.
 • For Your Eyes Only Trailer.
 • Onvruchtbaar door pil doorslikken.
 • Watermerk toevoegen Lightroom 2020.
 • Honden verjagen met geur.
 • Symptomen doorkomen laatste kiezen.
 • Wikipedia Intel Skylake.
 • MS en hoofdpijn.
 • Microchip MPU.
 • NARS Blush Mini.
 • Artes bibliotheek.
 • ZARA Leren BROEK met split.
 • Muffin recept Jamie Oliver.
 • Newborn shoot Sittard.
 • Willem van Noortplein Utrecht.
 • Dierentuin gratis.
 • AZ Twitter Jeugd.
 • Lesidee verhaal schrijven.
 • Amelia Earhart biografie.
 • UVO Utrecht.
 • Niner SIR 9.
 • Schurft behandeling zonder recept.
 • Zwembad verwarmen met hout.
 • Route nachttrein Brussel Wenen.
 • Office teema.
 • Huurwoningen kop van noord holland.
 • Bladwijzers verwijderen.
 • Koudijs diergeneesmiddelen.
 • Pac Man spelen.
 • Indalo Park kamers.
 • Proxelli tondeuse opzetstuk.
 • Ertepeller Kerst.
 • Waikiki Beach Chipz.