Home

Meervoud glass

retort - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Woordherkomst en -opbouw. Voor het eerst aangetroffen in 1240 in de betekenis van 'glas, harde stof uit silicaten'. Van Germaans *glasa- «glas», misschien oorspronkelijk « barnsteen ». 1. enkelvoud. meervoud. naamwoord. glas. verkleinwoord Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 apr 2017 om 15:17. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn glas (het; o; meervoud: glazen; verkleinwoord: glaasje) 1 doorzichtige harde stof 2 glazen plaat; = ruit: zijn eigen glazen ingooien zijn eigen zaak bederven 3 glazen beker: een glas wijn; te diep in het glaasje kijken zich bedrinken Welk lidwoord (de of het): de glas of het glas, wij helpen je graag. Betekenis van glas: 1)kun je uit drinken 2) zit in een huis om licht door te laten en kou of warmte buiten te houden . one glass - two glasses. one brush - two brushes. Wat al deze woorden gemeen hebben, is dat zij eindigen op een sis-klank. De regel is dan ook: eindigt een woord op een sis-klank, dan wordt -es toegevoegd. Ook bij de volgende woorden wordt -es toegevoegd: one potato - two potatoes. one tomato - two tomatoes

Het meervoud van Nederlandstalige woorden is soms erg lastig. Met behulp van www.meervoudvan.com kun je snel en eenvoudig het juiste antwoord opzoeken Meervoud van balkon is balkonnen, balkons. Wil je weten welk lidwoord er voor balkon moet? Of weet je niet of het jou of jouw balkon is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden Wanneer je het meervoud als omas zou schrijven verandert de uitspraak van het woord. Om dit te verkomen gebruik we een ' (apostrof). Soortgelijke voorbeelden hiervan zijn piano - piano's, video - video's en taxi - taxi's. Herkomst van het woord oma Het meervoud bladeren wordt alleen gebruikt wanneer we spreken over een blad van een plant. Voor dit meervoud mag je ook bladen gebruiken. Voor alle andere betekenissen van het woord wordt als meervoud bladen gebruikt. Soortgelijke voorbeelden zijn datum en medium Het meervoud van fotograaf is: fotografen fotograven. Bij woorden die eindigen op een -f wordt het meervoud meestal met een -v geschreven. Bij fotograaf is dat niet het geval. Dit komt omdat het woord fotograaf uit het Grieks is afgeleid. Bij Griekse woorden die eindigen op een -f verandert de -f niet in een -v bij het meervoud

glas - WikiWoordenboek - Wiktionar

Online vertaalwoordenboek. DE:glas. Ober, een glas bier en twee glazen wijn, graag. - Ober, ein Glas Bier und zwei Gläser Wein, bitte Zelfstandig naamwoord. klasse v. een verzameling gelijkwaardige individuen De arbeiders vormden duidelijk hun eigen klasse in de maatschappij van de vroege twintigste eeuw, maar later werden de grenzen minder scherp. alle elementen van een wiskundige groep die door een similariteitstransformatie in elkaar over te voeren zijnIn de kubische puntgroep O h vormen de acht C 3-operaties een klasse Bij onderstaande woorden verandert de f in het meervoud in een v! Leer deze woorden goed! Leaf Leaves Knife Knives Waarom worden glasses en masses met dubbel s geschreven en coaches en buses niet? Simpel! Glasses en masses zijn in het enkelvoud ook met dubbel s ( glass, mass)! Dus: Enkelvoud dubbel -s, schrijf in het meervoud ook dubbel -s Sis-klank (-s, -ss, -h, -tch, -x) Woorden die eindigen op -s, -ss, -h, -tch of -x krijgen in het meervoud -es: Bus - Buses. Bus - Bussen. Glass - Glasses. Glas - Glazen. Wish - Wishes. Wens - Wensen. Match - Matches

Meervoud van computer is computers. Wil je weten welk lidwoord er voor computer moet? Of weet je niet of het jou of jouw computer is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag Het meervoud van introducee is introducees. De -s wordt direct achter het woord geplakt, omdat de uitspraak in het meervoud niet verandert. Er is dus geen apostrof nodig. Herkomst van het woord introducee. Een introducee is iemand die geïntroduceerd wordt Meervouden met -en Bij een woord dat een meervoud op -en krijgt, schrijf je de -en gewoon aan het woord vast. Je krijgt hier dus nooit 'en. Vb. stoelen, koorden, polsen; Bij het vormen van meervouden op -en moet je rekening houden met: Klinkerweglatin Met meervoud, of pluralis, worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak.Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoord, en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.Ook bij het persoonlijk voornaamwoord is sprake van meervoud, alhoewel het daarbij niet om een met het enkelvoud samenhangende meervoudsvorm gaat. Soms verandert de klank van de klinker in het meervoud. Er komt dan geen dubbele medeklinker: een glas - twee glazen; een vat - twee vaten . s wordt vaak z. Als het enkelvoud eindigt op een s, wordt de s vaak een z in het meervoud. Meestal na lange klinkers: een baas - twee bazen

NU Beter Duits, in samenwerking met Werkgroep 'Deutsch macht Spass'. Maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in het schrijven van Duitse woorden Nederlands: ·beleefde aanduiding voor een vrouw The Mulligan brothers (VS, Alabama) zijn geen echte broers, zelfs geen verre familie en de violist is ook nog eens een lady. [2] Theya van Rutte komt dan wel over als een vitale, praatgrage lady, het is bedrieglijke schijn. [3]· (Engelse) edelvrouw De gebeurtenissen rond strijder en koning Macbeth worden. Meestal krijgen woorden die eindigen op rs een z in het meervoud, bijvoorbeeld laars - laarzen, baars - baarzen en beurs - beurzen. Dat kaarsen en laarzen anders worden uitgesproken en dus anders worden geschreven, heeft te maken met de etymologie (de ontstaansgeschiedenis) van deze woorden. Voor woorden op -s gelden meestal de volgende regels Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands

glass - WikiWoordenboek - Wiktionar

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 apr 2017 om 05:45. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn Het juiste meervoud is baby's.. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s.Het maakt hierbij niet uit of de y als een 'ie' (zoals in baby) of als een 'ai' (zoals in reply) wordt uitgesproken.De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies (babies, hobbies, lollies, enz.) is in het Nederlands niet juist

Samenvatting over Meervouden voor het vak engels. Dit verslag is op 5 augustus 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Meervoud van straat is straten. Wil je weten welk lidwoord er voor straat moet? Of weet je niet of het jou of jouw straat is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag Meervoud: glas-in-loodramen. Een vraag? Vindt u het antwoord niet op VRT Taal, leg uw vraag dan voor aan Taaladviseur Ruud Hendrickx via het contactformulier

glas - glaske(n) Het meervoud jullie kan betrekking hebben op de aangesproken perso(o)n(en) en dat is een nauwkeurig meervoud. Het kan echter ook betrekking hebben op anderen die niet lijfelijk aanwezig zijn, afhankelijk van de gegeven situatie. Jullie kan dus betekenen Stof­na­men zijn niet telbaar en heb­ben geen meervoud. Voor­beel­den zijn hout, metaal, goud, wol, zijde, nylon, denim, chocolade. Van veel stof­na­men kun­nen stof­fe­lij­ke bijvoeglijke naamwoorden (of 'stofadjectieven') afgeleid wor­den: houten, metalen, nylon, denim enzovoort Meervouden van zelfstandige naamwoorden Kijk naar de plaatjes en de woorden eronder. Hoe schrijf je de meervouden? Show all questions <= => glass. Check Show answer. child. Check Show answer. baby. Check Show answer. sheep. Check Show answer. man. Check Show answer. fly. Check Show answer. rose. Check Show answer. mouse Meervoud van een zelfstandig naamwoord wordt gemaakt door een -s toe te voegen. Maar: eindigt het woord op een sis-klank, dan wordt -es toegevoegd Æ glass - glasses eindigt het woord op een -o, dan wordt -es toegevoegd Æ tomato - tomatoes einidigt het woord op medeklinker+y, dan verandert -y in -ies Æ baby - babie

Meervoud Verschillende woorden en zinnen staan in enkelvoud, maar moeten in het meervoud gezet worden. Weet jij nog hoe het moet? 1. Zet de volgende woorden in het meervoud. Paard paarden Muts mutsen Glas glazen Broek broeken Vaas vazen Droom dromen Korf korven Neus neuzen Brief brieven Stop stoppen 2 Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs

het glas - de glazen; de staaf - de staven; het lijf - de lijven; Er zijn hier wel enkele uitzonderingen: de paus - de pausen; de kaars - de kaarsen; de mens - de mensen; de fotograaf - de fotografen; de paragraaf - de paragrafen; Colofon. Het arrangement Meervoud is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je. Definitie van glas in het Online Woordenboek. Betekenis van glas vertalen glas vertaling. Uitspraak van glas. Vertalingen van glas synoniemen. Informatie betreffende glas in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud glazen 1. helemaal doorzichtig materiaal ramen met dubbel glas heel erg helder 2. voorwerp van glas om uit te.. van het substantief. In het enkelvoud staat dan een korte klinker en in het meervoud een lange klinker. Soms hebben we in het meervoud te maken met een totaal andere klinker. bad → baden . Voor het slapen gaan geeft ze haar baby vaak een bad. Je kunt er koude en warme baden nemen. bevel → bevelen . Hij gaf het bevel om het schieten te staken

Het zelfstandig naamwoord kruis heeft twee meervouden: kruisen en kruizen.In alle betekenissen zijn beide meervoudsvormen mogelijk. Het Groene Boekje, de Spellingwijzer Onze Taal en diverse woordenboeken, waaronder Van Dale Hedendaags Nederlands en Van Dale Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo, maken tussen kruisen en kruizen geen betekenisverschil Packed in innovative 100% recyclable glass and rPET Tubes (100% recycled) as a single serve format (100ML). Fully customizable with regards to the beverage and branding. All within a unique and premium design based on commercial advantages for Retailers , Gifts , Travel Industry and Sampling Wat zijn de Engelse zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud?: De enkelvoudige zelfstandige naamwoorden worden in het Engelse gebruikt om naar één persoon, dier, hoeveelheid, voorwerp, plaats of idee te verwijzen. Deze zelfstandige naamwoorden zijn ook de stam voor dezelfde vorm in het meervoud 7. glas Door een verkeerde beweging, brak hij een _____ vaas. 8. loos Aan die _____ belofte heb ik niets! Oefening 20 Ook in werkwoorden wordt de s vaak een z. enkelvoud meervoud (tegenwoordige tijd) 1. lees Wij _____ een geweldig boek Voor mijn leerlingen! Al eerder vertelde ik over het vormen (=maken) van meervouden. Nu gaan we verder met nog meer meervouden van woorden uit de lessen 11 tot en met 20 van het boek. We letten weer op de regels die de Nederlandse taal hiervoor heeft. Maar belangrijk blijft: veel herhalen, zodat het vanzelf goe

Een cuvet is een, veelal rechthoekig, buisje zonder schaalverdeling.. Cuvetten worden het meest in de scheikunde gebruikt bij de UV/VIS-spectroscopie.De cuvet wordt dan geplaatst tussen de lichtbron en de lichtmeter of in sommige gevallen zelfs in de lichtmeter. Het licht legt een bepaalde afstand af (de weglengte) door het monster, waarbij een deel van het licht geabsorbeerd wordt REGELS VAN HET MEERVOUD OP -EN & -ËN. KENNEN EN KUNNEN GEBRUIKEN - je kunt het meervoud van een woord schrijven als het op -en of -ën eindigt. Zet het volgende zelfstandige naamwoord in het meervoud: glas. Slide 34-Open vraag. Zet het volgende zelfstandige naamwoord in het meervoud: kloof Enkelvoud Meervoud Tangerine Tangerines Safe Safes In het meervoud +S: Plak er in het meervoud gewoon een s achter Enkelvoud Meervoud Roof Roofs Walnut Walnuts In het meervoud + ES: Enkelvoud Meervoud Glass Glasses Mass Masses Coach Coaches Bus Buses Let op! Bij onderstaande woorden verandert de f in het meervoud in een v Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan leerlingen in een bepaald vakgebied (meestal muziek, toneel, schilderen of een andere kunstvorm).Een masterclass aan de universiteit wordt ook wel honours class genoemd.. Het verschil tussen een masterclass en een gewone les is dat bij een masterclass de leraar een student per keer voor zich vraagt en bepaalde.

het glas - de glazen; de staaf - de staven; het lijf - de lijven; Er zijn hier wel enkele uitzonderingen: de paus - de pausen; de kaars - de kaarsen; de mens - de mensen; de fotograaf - de fotografen; de paragraaf - de paragrafen; Woorden die eindigen op -ee, krijgen in het meervoud -ën erbij: het idee - de ideeën; de zee - de zeeë De antwoorden die gegeven werden kloppen niet, want er bestaan wel meervouden van: bijvoorbeeld bieren en cola's. Het slaat dan eigenlijk ook niet op de vloeistof, maar op het glas. Sommige woorden kennen geen meervoud, zoals rijst of meel. Je kunt niet zeggen: 1 rijst, 2 rijst Henry Glass Fabrics BWB_8740-99. Keuze uit: * FatQuarter (50x55 cm) * Per 10 cm (10x 110cm) Bij een meervoud laten wij de stof aan één stuk Het glas is hun te leeg. Hij sloeg hun het glas uit de hand. Dat viel hun zwaar. Hij vertelde hun een verhaal. Een zin als Ik heb het aan hun gegeven geldt traditioneel als foutief of onverzorgd. Hun als bezittelijk voornaamwoord. Hun is daarnaast het standaard bezittelijk voornaamwoord van de derde persoon meervoud

Plurals/ Meervouden

Voor mijn leerlingen! Vandaag gaan we een oefening maken, waarbij je het meervoud van een zelfstandig naamwoord gaan invullen. Hoe je ook al weer een meervoud in het Nederlands maakt, en wat een zelfstandig naamwoord ook al weer precies is, dat kan je hier lezen. Je hebt nu geleerd, dat het Nederlands een heleboel regels heeft waarmee je een goed meervoud kunt maken To this end, Meervoud publishes a monthly magazine as well as pamphlets and books. Furthermore, Meervoud launches initiatives of its own or joins with other groups with similar political aims. From when the Belgian state was set up in 1830 until the early 1980s, the power of the Belgian ruling class stemmed from their interests in heavy industry Op 28 jan In Glas. Markt: Prijs spruiten blijft onveranderd. B-spruiten brengen zo'n 50 cent per kilo op, de fijnere A-spruiten blijven daar enkele centen onder. Op 26 jan In Vollegrond. meer markt. keuze van de redactie. Tuinbouw fossielvrij. Zo werkt de tuinbouw toe naar een toekomst met fossielvrije energie

pul - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Alle naslagwerken vermelden alleen bureau.Buro komt relatief vaak voor in eigennamen, maar als 'gewoon' woord heeft bureau de voorkeur.. De officiële spelling is altijd bureau geweest.Buro heeft nooit in het Groene Boekje gestaan, ook niet in de periode 1954-1995, toen veel woorden naast een 'voorkeurspelling' een 'toegelaten spelling' kenden. Wel nam het woordenboek van Verschueren buro op. Hoe komt het dat sommige woorden in het enkelvoud een korte klinker hebben (dag, dak, lot, schip) en in het meervoud een lange klinker (dagen, daken, loten, schepen)? Dat is zo in het Oudnederlands ontstaan, in de vroege Middeleeuwen. In die tijd werden korte klinkers waar de klemtoon op viel, in het meervoud lang Meervoud is the Dutch acronym for More Women Researchers as University Lecturers. In the Netherlands, female researchers are underrepresented at higher career levels in the natural sciences. The aim of this programme is to encourage the appointment of more women to assistant professorships Semagram. Nectar is een vloeistof; is een stof [Smaak] is zoet [Samenstelling] is suikerrijk en bevat glucose, sacharose, fructose, vitaminen en proteïnen [Functie] dient als lokmiddel voor insecten en vogels die de plant bestuiven, als voedsel voor insecten of als bescherming tegen plantenetende insecten [Herkomst of oorsprong] wordt uitgescheiden door honingklieren binnen en buiten de. Meervoud op -s Schrijf een -s als de uitspraak goed blijft. Schrijf bij uitspraakproblemen een -'s. - bij afkortingen; - in woorden die eindigen op a, i, o, u, y. Ik hou van ys. Meervouden met -en Schrijf -en aan het woord vast. Let op bij: - klinker weglating: leraar, leraren - medeklinkerverandering: glas, glazen

Gratis woordenboek Van Dal

Op zoek naar een Karaf? Karaffen koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui De apostrof is een leesteken in de vorm van een kommaatje in de lucht. In het Engels gebruik je in twee gevallen een apostrof: in samentrekkingen van meerdere woorden (om te laten zien dat er bepaalde letters zijn weggelaten; we noemen de apostrof daarom ook wel het afkappings- of weglatingsteken) en om eigendom of bezit aan te geven — dus om te laten zien dat iets van iemand is

De of het glas? Welk lidwoor

Meervoud botteltjie botteltjies Uitspraak Woordafbreking bot•tel Selfstandige naamwoord Betekenisse 'n Langwerpige houer, gewoonlik uit glas of metaal, met 'n vernoude nek wat met 'n prop of kurk afgesluit kan word. Die inhoud van so 'n houer (b.v. 'n bottel bier). Voorbeeldsinne 'n. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Het bezittelijk voornaamwoord geeft WEL aan VAN WIE het bezit is, maar de verbuiging (mannelijk/ vrouwelijk/meervoud) richt zich naar het geslacht of getal van het BEZIT.. Met andere woorden: niet de bezitter bepaalt de uiteindelijke vorm van het bezittelijk voornaamwoord, maar het bezit.Dit is belangrijk om te weten, omdat er in dit geval geen onderscheid is in 'haar' of 'zijn' Meervoud is een links-nationalistische denk- en actiegroep voor een soeverein Vlaanderen waarvan de strategische doelstellingen zijn: versterking van het Vlaams nationaal bewustzijn, nationale soevereiniteit én volkssoevereiniteit in een Vlaamse staat Medische termen zijn gevormd met een stam waaraan een prefix of suffix gekoppeld is. Een grote lijst met medische termen helpt bij het bouwen van woorden

Engels » Eén of meer: meervoud van zelfstandige naamwoorde

 1. Aantekening over Het meervoud voor het vak engels. Dit verslag is op 15 april 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas vwo
 2. Geslacht: der, die of das? Hoe kun je weten of een woord der, die of das is? mannelijk: der vrouwelijk: die onzijdig: das Hoe kun je weten of een woord der, die of das is? Helaas zul je het in de meest
 3. meervouden (meerv.) vorm van een woord waaraan je ziet dat het om meer dan één gaat taalkunde - Plural (der ~) , Mehrzahl (die ~) 'Media' is het meervoud van 'medium'
 4. 1-nov-2015 - Hier vind je leuke ideeën om je taallessen te verrijken, zoals spelletjes, materialen die je gemakkelijk zelf kunt maken of tips om kinderen een vaardigheid aan te leren. Lessen van Lisa: een website met leuke lessen, handige tips en kant-en-klare werkbladen voor alle groepen in het basisonderwijs
 5. We hebben geen vertalingen voor gebombeerd glas in Nederlands > Engels Anders gespeld: gebombeerde rol 80% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`) Wellicht vind je het woord op één van deze websites
 6. g stond de hele kelder onder water. de elementen vuur, water, aarde en lucht elkaar niet kunnen uitstaan of vijanden van elkaar zijn Die twee zijn water en vuur
 7. Materiaal (bv. Glass, wooden) Bijvoorbeeld: A nice pointy dark Japanese knife. A sweet Dutch potato. A beautiful round black wooden table. Samenvoegen van adjectives. Soms kan je verschillende woorden met elkaar combineren om een nieuw bijvoeglijk naamwoord te krijgen. Dit doe je door een koppelteken tussen beide woorden te voorzien. Bijvoorbeeld

Meervoud van ? www

In dit hoofdstuk leer je over het meervoud van zelfstandige naamwoorden. Hoe wordt het meervoud gebruikt en hoe wordt het gevormd? Definitie en gebruik van de Nederlandse meervoudsvorm: De meervoudsvorm van zelfstandige naamwoorden wordt gebruikt wanneer er over meer dan één object, persoon, dier, gebeurtenis, plaats of idee wordt gesproken 1 bel (de; v(m); meervoud: bellen; verkleinwoord: belletje) 1 voorwerp dat een hoog geluid voortbrengt: fietsbel; een belletje doen rinkelen opmerkzaam maken op iets; aan de bel trekken aandacht vragen voor een misstand 2 zo'n voorwerp bij de voordeur: een elektrische bel, een deurbel; belletje trekken voor de grap ergens aanbellen en hard weglopen ¶ (informeel) iem. een belletje geven hem. Meervoud van brood is broden. Wil je weten welk lidwoord er voor brood moet? Of weet je niet of het jou of jouw brood is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag Taal, spelling, regelwoorden, meervouden verdubbeling van medeklinker. Hoor je een korte klinker aan het eind van een lettergreep? Ga dan met twee dezelfde medeklinkers door Het meervoud kruisen is altijd juist, terwijl kruizen alleen goed zou zijn in enkele betekenissen, met name 'voorwerp met een kruisvorm' en 'het muziekteken #'. (1a) Er stonden drie kruisen op Golgota. (1b) Er stonden drie kruizen op Golgota. (2a) De fluitiste deinsde terug voor het grote aantal mollen en kruisen

Dus glass betekent glas, maar glasses kan zowel glazen als bril betekenen. Custom betekent gewoonte , en customs kan dus gewoonten , maar ook douane betekenen. De woorden in onderstaand lijstje zijn de meervouden die een enkelvoudig begrip beschrijven, de bril - en douane -varianten, dus Als ik aan het eind van een klankstuk een lange klinker hoor (hier: ooooo), gebruik ik daar maar 1 letter voor (daarom het woord boten met 1 o. Bij zo'n woord met zo'n lange klank in een gesloten lettergreep (boot) schrijf je in het meervoud een klinker minder (omdat de lettergreep open wordt: bo-ten) fluit (de; v(m); meervoud: fluiten) 1 lang, cilindervormig blaasinstrument: geen fluit niets; een fluitje van een cent iets dat heel gemakkelijk is 2 geluid van zo'n instrument 3 smal, hoog glas voor bier of champagne fl ui ·ten (floot, heeft gefloten) 1 een fluitgeluid voortbrengen: daar kun je naar fluiten dat krijg je niet 2 als. Als de maestro het glas over zijn schouder gooide was de werkdag officieel gestart. Tot een paar toeristen riepen 'Niet weggooien, die willen wij wel kopen'. En nu is het een verzamelaars item: Goto del Maestro, het kopje van de meester. (Meervoud Goti).

Meervoud van balkon Welklidwoord

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Bezittelijke voornaamwoorden zijn altijd bijvoeglijk gebruikt, d.w.z. dat ze altijd bij een zelfstandig naamwoord staan en dus nooit alleen: This is our book (Dit is ons boek).. Na het voorzetsel of hebben de meeste voornaamwoorden specifieke vormen
 3. 21-sep-2016 - Werkbladen taal enkelvoud en meervoud voor groep 4
 4. Bongs Hi er vind je alle soorten bongs, van verschillende materialen, zoals glas, keramiek, acryl en zelfs metaal, maar ook voor allerlei toepassingen, denk aan dab bong voor het dabben, ice bongs, percolator bongs, bongs met een precooler, enz.. Bong kopen Ben je van plan een bong te kopen?Koop jouw bong dan bij Waterpijp-bong.nl! Onze shop biedt een groot assortiment aan bongs, meer dan 500.
 5. (:title Al, alle, allen, allemaal:) ==== (:div class=noprint style=font-size:0.85em:) PICS:arrowlink.gifinternal link [[FORUM:quiz.php?c=7 | Pronouns exercises.

Meervoud van oma

Sommige aardrijkskundige namen bestaan alleen in het meervoud: Pyreneeën, Dardanellen, Maldiven, Balearen. Een Alp bestaat nog, de Alpen bestaan uit veel bergen die elk Alp heten, maar een Pyrenee en een Baleaar bestaan niet. Lofoten is eigenlijk geen meervoud maar wordt in het Nederlands als meervoud herkend noodzakelijk meervoud doen denken, immers in het glas zit het sap van meerdere bessen. Het is verleidelijk om in deze situatie bessensap te gaan schrijven, en te regel aan te passen dat er in de betreffende situatie sprake moet zijn van een noodzakelijk meervoud Kip heeft als meervoud kippen, en zieke heeft als meervoud zieken. In samenstellingen met die woorden als eerste deel wordt de tussenklank altijd geschreven als -en-: kippenhok, kippensoep, ziekenboeg, ziekenhuis. Gemeente heeft niet alleen gemeenten als meervoud, maar ook gemeentes Op dit werkblad zie je de Kerstman staan. Download het werkblad en maak je eigen Kerstman in glas en lood. Prik de vormen uit het blad en plak er een doorzichtig gekleurd vel achter. Als je er een zwart vel achter houdt, dan zie je een kerstman in glas en lood

Meervoud van blad

Meervoud van fotograaf

glas - Vertaling Nederlands-Duit

 1. klasse - WikiWoordenboe
 2. Samenvatting Engels Meervouden Scholieren
 3. Meervoud bab.la Engelse grammatica le
wijnkaart - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Meervoud van computer Welklidwoord

 1. Meervoud van introducee
 2. Meervoudsvorming - Vaksite Nederland
 3. Meervoud (Nederlands) - Wikipedi
 4. Beter spellen - grenzen, kanse
 5. Nu Beter Duits - meervoud

lady - WikiWoordenboe

Tippie en die hen : Boek 2: Gr R (Afrikaans, Paperback

Babies / baby's Onze Taa

De tafel van 1: Dirk Biddeloo - Le blog de CDR-MededelingenTippie se bal : Boek 7: Gr R (Afrikaans, Paperback
 • KNAG site.
 • Allah Schilderij.
 • Weleda onzuivere huid.
 • Draw SVG.
 • MeyerBergman Erfgoed.
 • Postzegelcatalogus Duitsland Michel.
 • Wanneer stoppen met potjestraining.
 • Département Isère.
 • Mobilhomedepot.
 • Nationaal Archief personen zoeken.
 • Nationale Vuurwerk Nesselande.
 • Drugsdorp Nederland.
 • Scart naar HDMI MediaMarkt.
 • Teddybeer groot.
 • Supplementen voor gewrichten.
 • Ford Escort Cosworth for sale.
 • Beelden vanuit de ruimte.
 • Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB Zwart.
 • Nieuw gazon aanleggen op oud gazon.
 • Gelagh Gorinchem.
 • Romy Schneider.
 • Vince Neil auto ongeluk.
 • Verknipt stage.
 • Behandeling Parkinson fysiotherapie.
 • Transparant afdichtingsprofiel.
 • Titanium gewicht.
 • Bol com Nederlandse literatuur.
 • Gewichtstoename warm weer.
 • Hangend ooglid aan een kant.
 • Komboloi kopen.
 • Verknipt stage.
 • Buikspieroefeningen met elastiek.
 • Nietzsche circle.
 • Republikeinse partij Nederland.
 • Wat eet de keizerspinguïn.
 • Skiën met CTI brace.
 • Bevrijdingsdag 2021.
 • Noah islam.
 • Lulu H Nederland.
 • Scorekaart Golf invullen.
 • Belgische postzegels catalogus Online.